Bild: 6
URESNIČUJEMO IDEJE
Kemijski inštitut je med vodilnimi slovenskimi raziskovalnimi organizacijami glede na število slovenskih in mednarodnih patentov.

Napovednik

May - 2015
S M T W T F S
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 30
31  

Pomembna novica


Skupini raziskovalcev NMR centra na Kemijskem inštitutu, Centra odličnosti EN-FIST in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je uspelo določiti strukturo DNK, ki jo tvori tandemsko zaporedje GGGAGCG. To zaporedje najdemo v regulatorni regiji gena PLEKHG3, ki je povezan z avtizmom. Posebna zanimivost nove strukture iz štirih vijačnic je, da ni G-kvadrupleks, kljub temu, da je DNK zaporedje bogato z gvanini. To nepričakovano in zato odmevno odkritje je omogočilo, da so bili rezultati objavljeni v izredno ugledni reviji "Nature Communications" (Kocman in Plavec, 2014, doi:10.1038/ncomms6831). Neverjetno je, da smo po nekaj desetletjih študij struktur, ki jih tvorijo z gvanini bogata zaporedja odkrili strukturo, ki bi morala po vseh znanih in pričakovanih spoznanjih tvoriti G-kvadrupleks. V nasprotju s pričakovano strukturo, v kateri bi dva G-kvarteta kot sendvič vsebovala GCGC-kvartet, smo odkrili novo štirivijačno strukturo. Nova z gvanini bogata struktura ne samo razširja trenutni repertoar znanih struktur DNK, ampak omogoča temeljni razmislek, katere sile vodi