Novica

Dosežek sodelavcev Laboratorija za molekularno modeliranje
(Ljubljana, 01.03.2011)Sodelavca Laboratorija za molekularno modeliranje (Janez Konc in Dušanka Janežič), ki sta razvila nov algoritem za napovedovanje vezavnih mest na proteinih ProBiS (Protein Binding Sites), objavljen v reviji Bioinformatics (IF= 4.926), 26, 2010, 1160–1168, sta na osnovi tega algoritma razvila spletni strežnik ProBiS in ga objavila v Nucleic Acids Research, 38, 2010, W436–W440, Web Server issue (IF=7.479), visoko citirani reviji na področju biokemije in molekularne biologije. S tem dosežkom sta se postavila ob bok najbolj upoštevanim sorodnim raziskovalnim skupinam s celega sveta.

 

ProBiS strežnik (http://probis.cmm.ki.si) je namenjen napovedovanju vezavnih mest na proteinih, ki jih najde prek iskanja lokalno strukturno podobnih proteinov v PDB (Protein Data Bank, http://www.rcsb.org) bazi. Na povabilo avtorjev te baze, so spletni strežnik ProBiS uvrstili na listo orodij za analizo proteinskih struktur na RCSB Protein Data Bank spletni strani
(http://www.rcsb.org/pdb/static.do?p=general_information/web_links/structure_classification.html). Tu so na enem mestu zbrani najbolj uspešni programi, ki se uporabljajo za klasifikacijo novih, še neopredeljenih proteinov, predvsem tistih, iz projektov strukturne genomike.


Zaradi izjemne odmevnosti RCSB spletne strani, sta avtorja novega algoritma čez nekaj dni prejela povabilo tudi od CCL (Computational Chemistry List) spletne strani, kjer so ju prav tako uvrstili na seznam računalniških orodij za analizo proteinov
(http://www.ccl.net/chemistry/links/software/index.shtml).

 


Biti med izbranci, ki so uvrščeni na dve tako vrhunski spletni mesti, je redka čast in velik dosežek, ki bo močno povečal prepoznavnost avtorjev tega dosežka v svetu.