Prosta mesta

 

FP7-PEOPLE-ITN-2008, Marie Curie Action: "Networks for Initial Training", Bio-Orthogonal Chemo-Specific Ligation

 

 

The Post-genomic era calls for a deep understanding of protein structure and function. The elucidation of protein structures, localization, post-translation modifications, and protein-macromolecule interactions are important to establish their role in the biology of the cell. To establish their role and investigate the protein functions requires the integration of various complementary disciplines. Among all disciplines, chemistry is central in establishing new effective ways to manipulate a biological entity to understand cellular processes with molecular precision. For studying, analyzing and manipulating a macromolecule, the site-specific incorporation of reporter molecules, by virtue of ligation reactions, is a key factor. The BioChemLig research project presented herein describes novel approaches for the discovery of new bio-compatible and chemo-specific ligation reactions. The aim of this project is to develop new ligation processes with high efficiency, large scope of application, high chemoselectivity and high rates. Through a well established network, with demonstrated success (IBAAC Project: FP6-505020), we propose to focus our efforts in a highly combined and integrated training research action conducting research and using: unusual organic chemical functionalities for ligation, environmentally benign “on water” ligation reactions, specific 18F radiolabelled reagents, dendrimers conjugation methodologies, high-throughput screening for bond forming reactions, bio-chemo informatics platform for theoretical investigations, artificial metalo-enzymes for template-directed ligation, templated ligation reactions and HTS. This high quality integrated research should ultimately allow scientists to dissect cellular processes with molecular precision, speed up preparation of library of bioconjugates and deliver innovatives approaches to chemical biology.

 

Start of the project: October 2009

 

Positions at National Institute of Chemistry:  2 post-doc positions for one and a half year in chemoinformatics research related to the data of the above project.

 

 

 

INTER-REG PROJECT TRANS2CARE

 

 

Projekt Trans2Care vključuje in združuje znanje 13 raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, ustanov zdravstvene oskrbe in prenosa tehnologije. Njegov namen je vzpostavitev sistema, ki omogoča trajen dvosmerni prenos znanja med partnerji, industrijskimi podjetji in drugimi interesnimi skupinami za ustvarjanje inovativnih izdelkov in storitev za javno zdravje, zlasti za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje splošno razširjenih bolezni. Novosti bodo razvite na podlagi potreb, ki so jih izrazili zdravstveni delavci, in sposobnosti raziskovalnih institucij in podjetij za pretvorbo njihovih znanstvenih in tehnoloških spoznanj v  aplikacije, ki bodo po eni strani omogočile izboljšanje zdravstvenih storitev po drugi strani pa ustvarile nova delovna mesta za mlade visokokvalificirane delavce. Dejansko projekt predvideva usposabljanje in zaposlitev 14 mladih delavcev z doktoratom, iz vrst partnerjev.

 

Začetek projekta: September 2011

 

Delovno mesto na Kemijskem Inštitutu:  po-doktorsko delovno mesto za tri leta; poučevanje in testiranje na področju kemije, računalniške kemije, kemometrije in bionanotehnologije.