Dosežki

Vpliv alkalijskih in zemljoalkalijskih kovin na katalitsko epoksidacijo propena
Ljubljana, 09.07.2018

Propilen oksid (PO) je ključna komponenta za proizvodnjo propilen glikola, njegovih etrov in polieternih poliolov. Večina PO, ki se trenutno uporablja, se sintetizira s pomočjo katalitskih procesov, v katerih nastaja veliko stranskih produktov (niso okolju prijazni), ali pa uporabljajo drage oksidante (npr. vodikov peroksid). V objavljeni publikaciji smo obrazložili princip, po katerem alkalijske kovine, dodane CuOx/SiO2 katalizatorju, vplivajo na potek in selektivnost katalitske...[več]

Nov katalitični mehanizem družine glikozid hidrolaz prikazan na avtolizinu E iz bakterije Staphylococcus aureus
Ljubljana, 16.04.2018

Glikozidne hidrolaze (GH) so široko razširjeni encimi, ki imajo v naravi raznolike vloge; od razgradnje biomase, protibakterjske obrambe, vloge v patoloških procesih ter nekaterih osnovnih fizioloških funkcij. Iz mehanističnega vidika se delijo na tiste z invertnim in tiste z ohranitvenim katalitičnim mehanizmom glede na tvorjeni kiralni center zaradi prekinjene glikozidne vezi. Trenutno so za posamezne družine encimov GH ter njihove člane ti mehanizmi še vedno nepojasnjeni. Nasploh vpogled v...[več]

Prof. dr. Roman Jerala prejel ERC Advanced Grant 2017
Ljubljana, 06.04.2018

Z velikim veseljem sporočamo, da so znani rezultati razpisa ERC za uveljavljene raziskovalce 2017 (ERC Advanced Grant 2017) in da je bila v izjemno močni konkurenci v financiranje izbrana tudi prijava uveljavljenega znanstvenika profesorja Romana Jerale, vodje Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Rezultati so uradno objavljeni danes, 6. aprila. V veliko čast nam je, da je projekt MaCChines Evropska komisija izpostavila v skupini sedmih projektov, ki so bili...[več]

Stekla iz kovinsko-organskih materialov
Ljubljana, 13.03.2018

Raziskovalca z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo (D09) sta sodelovala pri študiji nove vrste stekel, ki jih sestavljajo kovinski centri in organski ligandi. Ta stekla so ob oksidnih, kovinskih in organskih steklih četrta vrsta stekel, prva nova vrsta, ki je bila odkrita po letu 1960. Zmožnost izdelave kovinsko-organskih stekel pomeni, da lahko kovinsko-organske materiale z izjemnimi lastnostmi pripravimo tudi kot trdne, prozorne plasti in jih tako precej lažje uporabimo v napravah kot...[več]

Nova metoda vpogleda v delovanje organskih katodnih materialov
Ljubljana, 15.02.2018

Organski katodni materiali so zaradi delovanja v različnih akumulatorskih sistemih kot so litijevi, natrijevi in magnezijevi akumulatorji ter možnosti priprave iz cenovno in okoljsko dostopnih surovin, eden izmed možnih okolju prijaznejših akumulatorskih sistemov prihodnosti. V dosedanjih raziskavah teh materialov, je bila ena izmed težav pomanjkanje karakterizacijskih tehnik, ki bi nam omogočale spremljanje sprememb med elektrokemijskim delovanjem. S pomočjo financiranja s strani podjetja...[več]

Odkritje prenosa signalnih kompleksov iz rakavih celic s pomočjo zunajceličnih veziklov
Ljubljana, 24.01.2018

Celice reagirajo na spremembe v okolju preko prenosa signalov, ki sprožijo procese, kot je npr. vnetni odziv. Protein MyD88 igra pomembno vlogo v signalizaciji imunskega odziva, do katerega pride pri okužbah in drugih poškodbah. Po drugi strani pa pretirana aktivacija celic lahko privede do bolezni. V Waldenströmovi makroglobulinemiji (WM), vrsti limfoma, raka krvnih celic, so odkrili, da >90-odstotkov pacientov vsebuje mutiran MyD88L265P, ki povzroči od receptorjev neodvisno aktivacijo...[več]

Raziskovalci Kemijskega inštituta koordinirali raziskavo, ki je pojasnila specifičnost in delovanje mikrobnih citolizinov
Ljubljana, 15.12.2017

Rastlinski patogeni mikroorganizmi imajo pester nabor molekul za okužbo rastlin, ki jih uporabljajo za infekcijo in širjenje po tkivih. Raziskovalci dveh odsekov Kemijskega inštituta so s sodelavci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in tujine določili receptor na površini rastlinskih celic in razložili, zakaj so nekateri mikrobni toksini specifični samo za dvokaličnice. Rastlinski patogeni organizmi imajo običajno pester in številčen nabor molekul za okužbo rastlin, s katerimi...[več]

O fononih in povečanju vodnega pretoka v ogljikovih nanocevkah
Ljubljana, 11.12.2017

Fascinantna fizika transporta vode skozi ogljikove nanocevke je vzbudila številne študije, ki poročajo o pretokih večjih od napovedi kontinuumskih modelov. Ocena velikosti transporta vode skozi ogljikove nanocevke pa ostaja nerešen problem z rezultati različnih eksperimentov in računalniških simulacij, ki se razlikujejo za več kot tri rede velikosti. Raziskovalci Odseka za molekularno modeliranje so s sodelavci z univerze ETH Zürich s kombinacijo računsko intenzivne simulacije molekulske...[več]

Proteinski origami - nova generacija umetnih bionanostruktur
Ljubljana, 24.11.2017

Proteini predstavljajo najbolj kompleksne nanostrukture, ki v celicah opravljajo večino nalog potrebnih za življenje. Sestavljeni so iz zaporedja aminokislin, ki določajo njihovo prostorsko strukturo in lastnosti. Število možnih aminokislinskih zaporedij je skoraj neskončno, saj že za proteine dolge 64 aminokislin število kombinacij presega število atomov v vesolju. Načrtovanje proteinov otežujejo tudi izjemno zapletena pravila za zvijanje proteinov. Raziskovalci Odseka za sintezno biologijo...[več]

Nov Ir-Ru elektrokatalizator za trajnostno elektrolizo vode
Ljubljana, 27.09.2017

Prehod na obnovljive vire energije preko vodikovih tehnologij vključuje elektrolizo vode. Elektrolizerji s protonsko prepustno polimerno membrano predstavljajo visoko učinkovito, odzivno, dinamično in priročno rešitev za shranjevanje presežnih količin električne energije v obliki vodika za pokritje vrzeli med proizvodnjo obnovljive energije (sonce in veter) in povpraševanjem omrežja v različnih časovnih obdobjih (dan/noč oz poletje/zima). V članku je predstavljen nov katalizator na osnovi...[več]

Displaying results 1 to 10 out of 90