Forum40

Na Kemijskem Inštitutu smo marca 2016 začeli s sklopom predavanj imenovanim Forum40, na katerem se vsak mesec predstavi po en odsek. Namen foruma je druženje mladih, spoznavanje raziskovalnega dela ki se izvaja na Kemijskem inštitutu, predvsem pa pospeševanje medoddelčnega sodelovanja na inštitutu. Mlajši raziskovalci v približno 40 minutah predstavijo svoje delo, sledi 20 minut vprašanj in razprave.

Forum vodi dr. Petar Djinović iz odseka za okoljske vede in inženirstvo.
 
Želiš predavat na forumu? Nič lažjega. Kontaktiraj me na 01 4760491 ali petar.djinovic(at)ki.si

Seznam predavanj Forum40

Forum40: dr. Tina Lebar

Ljubljana, 07.06.2018
Forum40: dr. Gregor Žerjav, D05

Ljubljana, 09.05.2018
Forum40: dr. Nejc Hodnik (D13)

Ljubljana, 26.04.2018
Forum40: dr. Vojč Kocman (D15)

Ljubljana, 29.03.2018
Forum40: dr. Sebastijan Kovačič (D07)

Ljubljana, 01.02.2018
Forum40: dr. Urban Novak (D01)

Ljubljana, 11.01.2018
Forum40: dr. Katerina Naumoska (D06)

Ljubljana, 14.12.2017
Forum40: dr. Janez Konc (D17)

Ljubljana, 16.11.2017
Forum40: dr. Ana Kroflič (D04)

Ljubljana, 12.10.2017
Forum40: dr. Andrej Perdih (D01)

Ljubljana, 14.09.2017
Forum40: dr. Matic Kisovec (D11)

Ljubljana, 16.06.2017
Forum40: dr. Klemen Pirnat (D10)

Ljubljana, 23.02.2017
Forum40: dr. Matjaž Mazaj (D09)

Ljubljana, 26.01.2017
Forum40: dr. Nikola Minovski (D03)

Ljubljana, 03.11.2016
Forum40: dr. Maxim Zabilskiy (D05)

Ljubljana, 15.09.2016
Forum 40: dr. Iva Hafner Bratkovič (D12)

Ljubljana, 16.06.2016
Forum40: dr. Blaž Likozar (D13)

Ljubljana, 05.05.2016
Forum40: dr. Primož Šket (D15)

Ljubljana, 07.04.2016
Forum 40: dr. David Pahovnik (D07)

Ljubljana, 17.03.2016