1. Katalog informacij javnega značaja

1.a Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana
W: www.ki.si
E: glavna.pisarna(at)ki.si
T: 01 476 02 00
F: 01 476 03 00

Odgovorna uradna oseba:Prof. dr. Gregor Anderluh
Datum prve objave kataloga05.01.2009
Datum zadnje spremembe31.01.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovuwww.ki.si/o-institutu/osebna-izkaznica/katalog-ijz
Druge oblike katalogaKatalog v fizični obliki je dostopen na sedežu Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna osebaJasmina Štiftar, univ.dipl.prav., samostojni strokovni delavec VII/2 (I)
T: 01 476 03 47
F: 01 476 03 00
Naslov: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
E: jasmina.stiftar@ki.si

2.c Predpisi s področja delovanja inštituta

Predpisi s področja delovanja inštituta

2.č Predlogi predpisov s področja delovanja inštituta

Predlogi predpisov s področja delovanja inštituta

2.d Cenik po 36.členu ZDIJZ

Cenik po 36.členu ZDIJZ