D05 Odsek za okoljske vede in inženirstvo

dr. Albin Pintar

dr. Albin Pintar, znanstveni svetnik, vodja Odseka za okoljske vede in inženirstvo 

 

Izobrazba: doktor kemijskih znanosti (Univerza v Ljubljani, 1996)

 

Področje dejavnosti: heterogena kataliza, kataliza na področju varstva okolja, razvoj in strukturna karakterizacija katalizatorjev, kinetika in mehanizmi katalitskih reakcij, razvoj naprednih procesov čiščenja voda, procesna intensifikacija

 

Članstvo v strokovnih telesih: član Slovenskega kemijskega društva (predsednik Sekcije za katalizo); član American Chemical Society; sourednik revije RSC Advances; član uredniškega odbora revije Recent patents on chemical engineering

 

Bibliografija: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=11874

 

Tel.: +386 1 4760 237

E-pošta: albin.pintar(at)ki.si