D06 Odsek za prehrambeno kemijo

Področja dejavnosti

Raziskovalno delo Odseka za prehrambeno kemijo (D06) je usmerjeno na področje znanstvenega načrtovanja izdelkov in prehranskih dodatkov, aditivov za zdravo prehrano. Naše dejavnosti obsegajo:

  • razvoj validiranih analiznih metod, večinoma kromatografskih, za potrebe raziskovalnega dela in za potrebe naročnikov iz industrije in drugih inštitucij

  • izolacijo spojin iz naravnih materialov, njihovo identifikacijo s pomočjo kromatografskih in spektroskopskih tehnik

  • pripravo novih oblik naravnih biološko aktivnih spojin, s katerimi se poveča obstojnost teh spojin in spremenijo nekatere druge lastnosti ter karakterizacijo teh novih materialov

  • razvoj novih prehranskih dopolnil in njihovo vrednotenje

  • izvajanje analiz s področja analitike živil (predvsem mikronutrientov) in zdravil

  • preprečevanje kemijskih tveganj z upoštevanjem dobrih praks (GLP in GMP) pri razvoju in validaciji analiznih metod, tehnoloških validacijah, validacijah čiščenja in HCCAPa.