D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo

Področja dejavnosti

Raziskave so potekale v okviru raziskovalnega programa P2-0145-0104 (Polimeri s posebnimi lastnostmi) in projektov, projektov za industrijske partnerje, projekta 6. Okvirnega programa EU, evropske mreže odličnosti in bilateralnih projektov.

 

Področja dejavnosti L07 so:

 • Biorazgradljivi polimeri.

 • Visoko razvejeni polimeri.

 • Polimeri iz obnovljivih surovin.

 • Prevodni polimeri in kompoziti.

 • Nanodelci, polimerni nanokompoziti.

 • Samočistilni fotokatalitski premazi.

 • Premazni sistemi z nizko vrednostjo HOS.

 • Recikliranje sintetičnih polimerov.

 • Lastnosti polimerov in polimernih materialov.

 • Razvojne raziskave in storitve, predvsem na področju veziv, termoplastov in recikliranja.

 • Analiza in karakterizacija polimerov s spektroskopskimi (FTIR, NMR),  kromatografskimi (GC, GC-MS, IGC, SEC, SEC-MALS), mikroskopskimi (SEM, STEM) in termičnimi (DSC) metodami za raziskave in trg.