D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo

Pomembni inštrumenti in oprema

  • Suha komora Uni-Lab 1200780, M. Braun


  • Mikrovalovni reaktor Monowave 300, opremljen z avtomatskim vzorčevalnikom MAS24, Anton Paar.


  • Aparat za hidrogeniranje (Parr Instrument Company).


  • Souporaba SEM in STEM: vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo FE-SEM SUPRA 35 VP, Carl Zeiss, z energijsko disperzivno spektroskopijo Inca 400 (Oxford Instruments)


  • Souporaba krio-ultramikrotoma Leica UC6/FC6


  • Souporaba velike inštitutske opreme (NMR 300 MHz, 600 MHz in 800 MHz, WAXS, LC-MS).


  • Souporaba mikrovalovne pečice Milestone MLS 1200 Mega.


  • Dvopolžni laboratorijski ekstruder Teach-Line ZK 25T z vodno kopeljo in granulatorjem, Dr. Collin.


  • Stroj za injekcijsko vbrizgavanje Babyplast, Rambaldi+Co.