D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

Oprema

Rentgenski praškovni difraktometer PANalytical X'Pert PRO MPD

Rentgenski praškovni difraktometer PANalytical X'Pert PRO (sevanje CuKα1 = 1.5406 Å) za snemanje praškovnih posnetkov v štirih različnih konfiguracijah: (1) α1 z Johannsonovim monokromatorjem za vzorce z ravno površino, (2) kapilarna transmisija z hibridnim monokromatorjem, (3) standardna Bragg-Brentano, (4) paralelni žarek
 

Rentgenski praškovni difraktometer PANalytical X'Pert PRO (HTK)

Rentgenski praškovni difraktometer PANalytical X'Pert PRO (sevanje CuKα1 = 1.5406 Å) za snemanje praškovnih posnetkov v treh različnih konfiguracijah: (1) visoko temperaturna snemanja od sobne do 1200o C, (2) tanki filmi, (3) transmisija.

Rentgenski praškovni difraktometer Siemens D5000

Rentgenski praškovni difraktometer Siemens D5000 (sevanje CuKα z lambda = 1.5406 Å) za snemanje praškovnih posnetkov pri sobni temperaturi.

Tristar 3000, avtomatski plinski analizator

Tristar 3000, avtomatski plinski analizator (Micromeritics Instrument Co.) za merjenje specifične površine (BET), adsorpcijskih izoterm, volumna in porazdelitve por praškastih vzorcev.

Q2000

Q2000: diferenčno dinamični kalorineter (MDSC) z avtomatskim podajalcem vzorcev ter s kontrolo masnega pretoka plinov. Temperaura delovanja je od 550oC do -90oC.

Q5000 IR

Q5000IR: termogravimetrični analizator s temperaturno-kontrolirano termotehtnico je sklopljen z masnim spektrometrom ThermoStar GSD 320 (merilno območje od 1 do 200 AMU). Delovna temperatura je do 1.200 ºC. 

Mikrovalovna peč ETHOS (Milestone)

Mikrovalovna peč ETHOS (Milestone)

Centrifuga Hettich, Rotanta 460 R

Centrifuga Hettich, Rotanta 460 R hlajena (temperaturno območje od –20º C do + 40º C). Hitrost vrtenja od 500 do 9500 obr/min.

Kalcinacijske peči

Kalcinacijske peči: dve cevni (segrevanje do 1000 ºC, hitrost segrevanja 1,5-2 º C /min) in ena komorna (segrevanje do 1200 ºC, hitrost segrevanja 3 º C /min).

Schlenkova linija

Za dehidratacijo in depozicijo materialov v vakuumu.
 

Mikrovalovna peč MLS-1200 MEGA (Milestone)

Mikrovalovna peč MLS-1200 MEGA (Milestone).