D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo

Področja dejavnosti

 

Raziskave v laboratoriju so usmerjene v raziskave bioloških procesov, kot sta prepoznavanje bioloških makromolekul in prenos signalov v celicah in imajo potencialno uporabnost (predvsem biotehnološko, medicinsko, farmacevtsko). Pri tem uporabljamo moderne metode biokemije, molekularne biologije, mikrobiologije in biofizike.

 

Raziskave s področja medicine se nanašajo na molekularne mehanizme sepse, študij konformacijskih bolezni in strukture amiloidov ter delovanja antimikrobnih učinkovin. Zanimajo nas mehanizmi prepoznavanja in biološke aktivnosti na molekularni ravni, zlasti molekulskih vzorcev značilnih za patogene mikroorganizme (PAMP), zato uporabljamo instrumentalne metode z visoko ločljivostjo in občutljivostjo, kot sta jedrska magnetna resonanca (NMR) in fluorescenčna spektroskopija.

 

Drugo pomembno področje naših raziskav je področje sintezne biologije, interdisciplinarne veje znanosti, ki uvaja inženirski pristop v biološke sisteme. V zadnjem času ta pristop vedno bolj uporabljamo tudi za odkrivanje naravnih fenomenov, v skladu s premislekom o inženirskih možnostih rešitve določenega naravnega problema. Sintezna biologija ima velik potencial za spreminjanje bioloških sistemov in molekul za opravljanje funkcij, ki v naravi še ne obstajajo.

 

V laboratoriju dajemo velik poudarek tudi delu z mladimi. V letih 2006 do 2012 je pet študentskih ekip pod mentorskim vodstvom sodelavcev laboratorija sodelovalo na mednarodnem študentskem tekmovanju iz sintezne biologije iGEM, na katerem so vsakokrat dosegali izjemne uspehe, med drugim tudi glavne nagrade. Koordiniramo pa tudi projekt Nova generacija raziskovalcev ved o življenju, katerega ciljna skupina so dijaki.