Skip to main content

Employee

Matevž Roškarič

  • Phone: 468
  • E-mail: matevz.roskaric@ki.si
  • Department:
    • D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (Young Researchers),
    • L05 Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo (Young Researchers)
  • Bibliography: link
Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in