Skrb za zaposlene


Kemijski inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin. Naši zaposleni so najdragocenejši kapital inštituta, saj so ključni dejavnik uspešnega delovanja v preteklosti in zagotovilo za nadaljnji uspeh in razvoj inštituta v prihodnosti.


Inštitut je nosilec certifikata Družini prijazno podjetje. Zavedamo se, da je našim zaposlenim poleg uspeha na poklicnem področju pomembno tudi družinsko življenje, zato je uvajanje stalnih izboljšav za lažje usklajevanje teh sfer osnova naše politike razvoja zaposlenih.


Za mlade imamo razvit program štipendiranja, po zaključenem dodiplomskem izobraževanju pa se lahko vključijo v programe usposabljanj za mlade raziskovalce. Največje znanstveno – raziskovalne uspehe na področju delovanja inštituta nagrajujemo s Preglovimi nagradami: Preglovo nagrado za življenjsko delo, Preglovo nagrado za življenjske dosežke in Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo.