Za mlade

Čeprav je Kemijski inštitut raziskovalni inštitut, vidi svoje poslanstvo tudi v izobraževanju mladih na vseh stopnjah izobraževalnega sistema, od vrtcev do doktorskih študentov.

Vrtcem in osnovnim šolam omogočamo vpogled v delovanje inštituta, medtem ko malo starejšim že na njim razumljiv način predstavimo teme, s katerimi se raziskovalci na inštitut ukvarjamo.

Kemijski inštitut tudi intenzivno sodeluje s slovenskimi in mednarodnimi izobraževalnimi ustanovami. Omogočamo usposabljanje in izobraževanje dodiplomskih študentov tekom študija ter opravljanje magistrskih nalog in doktoratov.