Okoljska odgovornost

 

Na Kemijskem inštitutu razvijamo nove načine za boljšo rabo naravnih virov in čistejše tehnologije. Naši projekti so ekološko usmerjeni in zasledujejo cilj trajnostnega razvoja. Osnova našega delovanja na področju varstva okolja je sprejeta okoljska politika Kemijskega inštituta.


Zaposlene, partnerje in sodelavce spodbujamo k ravnanju, prijaznemu do okolja: učinkoviti rabi energije, vode, papirja in drugih surovin ter materialov; pri mlajših generacijah pa gradimo ekološko zavest tudi z izobraževanjem.


Pri svojem delu si postavljamo zahteve, ki presegajo dolžnosti, ki nam jih nalagajo zakoni. Kemijski Inštitut je tako od konca leta 2009 zaradi zelenega pisarniškega poslovanja tudi nosilec certifikata Eko_Praktik.