dr. Alojz Anžlovar

Tel. št.:+386 1 4760 204
Soba:H-107
E-pošta:alojz.anzlovar@ki.si
Vloga:raziskovalec (D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo)
Bibliografija:http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=08675