dr. Vida Forstnerič

Tel. št.:+386 1 4760 331
Soba:P-214
E-pošta:Vida.Forstneric@ki.si
Vloga:raziskovalka (D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo)