dr. Karolina Ivičak Kocjan

Tel. št.:+386 1 4760 424
Soba:104
E-pošta:Karolina.Ivicak@ki.si
Vloga:raziskovalka (D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo)
Bibliografija:http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=28881