dr. Maja Gričar Lokar

Tel. št.:+386 1 4760 389
Soba:H 118
E-pošta:maja.gricar@ki.si
Vloga:raziskovalka (D16 Center za validacijske tehnologije in analitiko)
Bibliografija:splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=25099