Barbara Lečnik Spaić

Tel. št.:+386 1 4760 389
Soba:CVTA -15
E-pošta:Barbara.LecnikSpaic@ki.si
Vloga:strokovna sodelavka (D16 Center za validacijske tehnologije in analitiko)
Bibliografija:http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=26196