dr. Katerina Naumoska

Tel. št.:+386 1 4760 521
Soba:S-P35
E-pošta:Katerina.Naumoska@ki.si
Vloga:raziskovalka (D06 Odsek za prehrambeno kemijo)
Bibliografija:http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?apl=Confirm.jsp