Urška Slapšak

Tel. št.:+386 1 4760 311
Soba:PRC 1.10
E-pošta:urska.slapsak@ki.si
Vloga:doktorska študentka (D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti)
Osebna spletna stran:http://www.slonmr.si/