Nika Eržen

E-pošta:nika.erzen@ki.si
Vloga:strokovna sodelavka (D01 Teoretični odsek)
strokovna sodelavka (L17 Laboratorij za molekularno modeliranje)