Valentina Metličar

E-pošta:valentina.metlicar@ki.si
Vloga:doktorska študentka (D06 Odsek za prehrambeno kemijo)