Naziv:Kemijski inštitut
Naslov:Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana
Internet:www.ki.si
Telefon:01 4760 200
Faks:01 4760 300
Davčna številka:SI33840890
Direktor:prof. dr. Gregor Anderluh
Skrajšani naziv:KI
Podračun pri UJP:01100-6030344533
Matična številka:5051592000
Šifra pri ARRS:104
Šifra dejavnosti:72 190
Klasifikacija po SKIS:S.13113
Število zaposlenih:302
Kemijski inštitut iz zraka, v ospredju Preglov raziskovalni center, 2016

Znak Kemijskega inštituta

Znak Atomi je glavni znak Kemijskega inštituta. Namenjen je vsakodnevni uporabi.

Več o znaku in prenos znaka je na voljo tukaj.