Poslanstvo Kemijskega inštituta

ustvarjanje novih znanj s področja kemije in sorodnih ved;


prenos pridobljenega znanja na mlajše generacije;

prenos pridobljenega znanja v industrijo.