D06 Odsek za prehrambeno kemijo

Odsek za prehrambeno kemijo

Temeljne in aplikativne raziskave na področju funkcionalnih živil, prehranskih dopolnil in naravnih biološko aktivnih spojin iz rastlinskih materialov. Razvoj in validacija različnih kromatografskih in sklopljenih LC, GC, TLC, CE, LC-MS, GC-MS, TLC-MS analiznih metod v okviru raziskovalnih projektov in za potrebe slovenskih in tujih raziskovalnih inštitucij in industrije.

Sodelavke in sodelavci

Reprezentativne publikacije

  1. GLAVNIK, Vesna, VOVK, Irena, ALBREHT, Alen. High performance thin-layer chromatography-mass spectrometry of Japanese knotweed flavan-3-ols and proanthocyanidins on silica gel plates. Journal of chromatography. A, 2017, 1482, 97-108.
  2. KRANJC, Eva, ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, MAKUC, Damjan, PLAVEC, Janez. Non-targeted chromatographic analyses of cuticular wax flavonoids from Physalis alkekengi L. Journal of chromatography. A, 2016, 1437, 95-106.
  3. KRIŽMAN, Mitja, PUŠAR, Alenka. Comprehensive thin layer chromatography x gas chromatography using headspace sampling modulation: a case study on fatty acid composition analysis. Journal of Chromatography A, 2015, 1405, 149-155.
  4. NAUMOSKA, Katerina, VOVK, Irena. Analysis of triterpenoids and phytosterols in vegetables by thin-layer chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 2015, 1381, 229-238.
  5. SIMONOVSKA, Breda, VOVK, Irena, GLAVNIK, Vesna, ČERNELIČ, Katarina. Effects of extraction and high-performance liquid chromatographic conditions on the determination of lutein in spinach. Journal of Chromatography A, 2013, 1276, 95-101.