D05 Odsek za okoljske vede in inženirstvo

Odsek za okoljske vede in inženirstvo

Vrhunska in mednarodno uveljavljena raziskovalna skupina na področju varstva okolja. Naše poslanstvo je razvijanje sodobnih procesov za čiščenje voda in katalitskih, mikrobnih ter encimskih procesov na področju energetike in produkcije spojin z visoko dodano vrednostjo.

Sodelavke in sodelavci

Vodja odseka
Raziskovalke in raziskovalci
Doktorske študentke in študenti
Strokovno osebje

Reprezentativne publikacije

  1. ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, TCHERNYCHOVA, Elena, TKACHENKO, Olga P., KUSTOV, Leonid M., PINTAR, Albin. Nanoshaped CuO/CeO2 materials : effect of the exposed ceria surfaces on catalytic activity in N2O decomposition reaction. ACS Catalysis, 2015, 5, 5357-5365.
  2. KAPLAN, Renata, ERJAVEC, Boštjan, DRAŽIĆ, Goran, GRDADOLNIK, Jože, PINTAR, Albin. Simple synthesis of anatase/rutile/brookite TiO2 nanocomposite with superior mineralization potential for photocatalytic degradation of water pollutants. Applied Catalysis. B, Environmental, 2016, 181, 465-474.
  3. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Details behind the self-regeneration of supported NiCo/Ce(0.8)Zr(0.2)O2 bimetallic catalyst in the CH4-CO2 reforming reaction. ChemCatChem, 2014, 6, 1652-1663.
  4. ERJAVEC, Boštjan, KAPLAN, Renata, DJINOVIĆ, Petar, PINTAR, Albin. Catalytic wet air oxidation of bisphenol A model solution in a trickle-bed reactor over titanate nanotube-based catalysts. Applied catalysis. B, Environmental, 2013, 132/133, 342-352.
  5. DJINOVIĆ, Petar, OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan, ERJAVEC, Boštjan, PINTAR, Albin. Influence of active metal loading and oxygen mobility on coke-free dry reforming of Ni-Co bimetallic catalysts. Applied catalysis. B, Environmental, 2012, 125, 259-270.