D16 Center za validacijske tehnologije in analitiko

Center za validacijske tehnologije in analitiko

Optimizacija in razvoj analitskih metod, Študije pospešene stabilnosti, Validacija in prenos analitskih metod ter GMP analize, Kvalitativne in kvantitativne analize izdelkov validiranimi analitskimi postopki v GMP okolju in izdajanje certifikatov ustreznosti, Analizne tehnike: UV-VIS, TLC, HPLC, UPLC, GC, disolucijski testi, ICP/MS, ICP/OES, IC, He-Piknometrija, KF.

Reprezentativna publikacija

  1. GRIČAR, Maja, ANDRENŠEK, Samo. Determination of azide impurity in sartans using reversed-phase HPLC with UV detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 125, 27-32.