Študenti

Kemijski inštitut je intenzivno vključen v izobraževanje. Za študente 1. in 2. bolonjske stopnje ponujamo možnost sodelovanja pri pripravi magistrskih nalog in opravljanju obveznih študijskih praks.

Motivirani študentje lahko opravljajo raziskovalno delo tekom študijskega leta ali v času študijskih počitnic oziroma se prijavijo na razpise za mednarodna študentska tekmovanja (npr. iGEM).

Po zaključenem univerzitetnem izobraževanju se lahko pri nas zaposlite kot mladi raziskovalec ali pridobite štipendijo za opravljanje doktorskega študija in/ali raziskovalnega dela.