Za gospodarstvo

Politika Kemijskega inštituta pri sodelovanju z gospodarstvom temelji na treh osnovnih načelih, s katerimi Kemijski inštitut kot raziskovalna inštitucija ščiti interese poslovnih partnerjev:

  1. Inštitut varuje poslovne skrivnosti svojih partnerjev.
  2. Inštitut ima urejeno upravljanje intelektualne lastnine in na ta način poslovnim partnerjem omogoča efektivno zaščito in izkoriščanje znanja in izumov, ustvarjenih v skupnih projektih.
  3. Inštitut pri svojem delu poleg veljavnih predpisov upošteva tudi vsa mednarodno uveljavljena etična pravila in standarde, ki veljajo za posamezno področje raziskovanja, vključno z Evropskim kodeksom ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti.

Za podrobnejše informacije so vam na voljo interaktivne povezave in iskalnik. Vsa povpraševanja in vprašanja lahko naslovite tudi na email (samo.andrensek@ki.si).

Kontakt

dr. Samo Andrenšek,
Tel: +386 1 476 04 74
samo.andrensek(at)ki.si