Razpisi

Razpis za delovno mesto: Veterinarski tehnik (Projektni sodelavec V) (m/ž)
Ljubljana, 18.06.2018

Iščemo mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca s področja fizike ali kemije
Ljubljana, 24.05.2018

Razpis za delovno mesto »Strokovni sodelavec VII/2 (m/ž)«
Ljubljana, 22.05.2018

Razpis za mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju biokemije in molekularne biologije
Ljubljana, 18.05.2018

Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce v letu 2018
Ljubljana, 16.05.2018

Kemijski inštitut objavlja razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce (MR) v letu 2018 pri izbranih mentorjih na različnih raziskovalnih področjih[več]

Razpis za mesto mladega raziskovalca (m/ž) s področja analizne kemije
Ljubljana, 11.05.2018

Razpis za mesto mladega raziskovalca (m/ž) s področja kemijskega inženirstva
Ljubljana, 07.05.2018

Razpis za delovno mesto: Asistent z doktoratom (m/ž) na Odseku za okoljske vede in inženirstvo
Ljubljana, 23.04.2018

Razpis mest za doktorske študente in podoktorske sodelavce na Kemijskem inštitutu
Ljubljana, 20.04.2018

Doktorska štipendija Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved
Ljubljana, 05.04.2018

Doktorska štipendija Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved Na razpis se lahko prijavijo kandidati (m/ž), ki bodo do konca septembra leta 2018 zaključili študij...[več]

Natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
Ljubljana, 30.03.2018

Dobava 6 mm sonde za NMR spektrometer za meritve v trdnem
Ljubljana, 22.03.2018

Dobava diskovnega polja in mrežne opreme
Ljubljana, 09.03.2018

Javno naročilo: čiščenje prostorov Kemijskega inštituta
Ljubljana, 06.02.2018

Namera o odddaji stvarnega premoženja v najem - prostorov namenjenih pripravi in izdaji hrane
Ljubljana, 01.02.2018

Razpis: Nakup in dobava 600 MHz NMR spektrometra
Ljubljana, 17.01.2018

Razpis: Dobava energetsko učinkovite računalniške opreme za potrebe Kemijskega inštituta
Ljubljana, 17.01.2018

Razpis: Sodelavec v pisarni za prenos tehnologij (m/ž)
Ljubljana, 21.12.2017

Čiščenje prostorov Kemijskega inštituta
Ljubljana, 13.12.2017

Priložnost za magistra (magistro) fizike ali študenta (študentko) fizike
Ljubljana, 07.12.2017

Na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta v Ljubljani bi radi z januarjem 2018 zaposlili magistra (magistro) fizike ali študenta fizike, ki bo dokončal študij Fizike II. stopnje spomladi 2018. [več]

Razpis: Dobava in instalacija detektorja na sipanje svetlobe
Ljubljana, 21.11.2017

Razpis: Dobava tuje znanstveno-strokovne periodike za leto 2018
Ljubljana, 21.11.2017

Razpis: Dobava tuje znanstveno-strokovne periodike za obdobje treh let
Ljubljana, 16.10.2017

- Razpis - Priponka[več]

Javni razpis: sodelavec v pisarni za prenos tehnologij (m/ž)
Ljubljana, 04.10.2017

Vzdrževanje informacijskega sistema Kemijskega Inštituta
Ljubljana, 22.09.2017

Razpis za delovno mesto: pomočnik direktorja za ekonomsko-finančne zadeve m/ž
Ljubljana, 18.09.2017

Javno naročilo: Izvedba gradbeno-obrtniških in elektro ter strojno inštalacijskih del v kleti prizidka Kemijskega inštituta
Ljubljana, 05.09.2017

Razpispriponka[več]

Javno naročilo – Nadgradnja računalniške gruče
Ljubljana, 31.08.2017

Javno naročilo-razpispriponka[več]

Izvedba gradbeno-obrtniških in elektro ter strojno inštalacijskih del in prezračevanja v kleti prizidka Kemijskega inštituta
Ljubljana, 14.07.2017

Razpis za delovno mesto: Samostojni strokovni sodelavec VII/2 (I) (m/ž)
Ljubljana, 11.07.2017

Razpis za vodjo pisarne za prenos tehnologij (m/ž)
Ljubljana, 29.06.2017

Javno naročilo: Pisarniški material
Ljubljana, 23.06.2017

Call for applications for postdoctoral position in heterogeneous catalysis
Ljubljana, 19.06.2017

Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce v letu 2017
Ljubljana, 08.06.2017

Na osnovi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16)   KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA Hajdrihova 19, 1000...[več]

Dobava električne energije za obdobje štirih let
Ljubljana, 07.06.2017

Javno naročilo: Pilotno/industrijsko vgrajevanje bio-osnovanih snovi na visokih ravneh tehnološke zrelosti proizvodnje
Ljubljana, 26.05.2017

Prosto delovno mesto asistenta/-­‐tke z doktoratom (post-­‐doktorski/-­‐a sodelavec/-­‐ka) na Odseku za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Ljubljana, 19.05.2017

Namera o prodaji prikolice
Ljubljana, 16.05.2017

Doktorska štipendija Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved
Ljubljana, 16.05.2017

Delovno mesto: Podoktorski raziskovalec (asistent z doktoratom/znanstveni sodelavec) (m/ž) za polimerne kemije ali organske kemije” na Odseku za kemijo materialov
Ljubljana, 27.04.2017

Natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
Ljubljana, 07.04.2017

Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in odgovornosti Kemijskega inštituta
Ljubljana, 30.03.2017

Javno naročilo: Dobava tehničnih plinov
Ljubljana, 30.03.2017

Call for applications for postdoctoral position in heterogeneous catalysis
Ljubljana, 27.03.2017

Javno naročilo: Dobava in instalacija tekočinskega kromatografa visoke ločljivosti (HPLC) z avtomatskim vzorčevalnikom in PDA/DAD detektorjem
Ljubljana, 09.02.2017

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Ljubljana, 01.02.2017

Javni razpis: razvojni inženir VII/2(III) ali asistent z doktoratom (m/ž)
Ljubljana, 19.01.2017

Javni razpis: razvojni inženir VII/2(III) ali asistent z doktoratom (m/ž)
Ljubljana, 19.01.2017

Javni razpis: »Nadgradnja potenciostata/galvanostata«
Ljubljana, 17.01.2017

Razpis za delovno mesto: Vodja področja / enote II - VII/1 (m/ž)
Ljubljana, 10.01.2017

Razpis za delovno mesto: samostojni strokovni sodelavec VII/2
Ljubljana, 05.01.2017

Dobava in instalacija kromatografskega sistema za preparativno čiščenje proteinov
Ljubljana, 25.11.2016

Namera o prodaji računalnika
Ljubljana, 11.11.2016

Razpis: Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved
Ljubljana, 12.10.2016

Dobava in instalacija HPLC sistema (HPLC–PDA–FL–CAD-ECD)
Ljubljana, 23.09.2016

Dobava aparature za merjenje elektrokemijskih zmogljivosti
Ljubljana, 25.08.2016

Nakup letalskih vozovnic
Ljubljana, 22.06.2016

Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce (MR) v letu 2016
Ljubljana, 15.06.2016

Na osnovi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 45/12 s sprem. in dopol. do 92/2014) KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA Hajdrihova 19,...[več]

Doktorska štipendija Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved
Ljubljana, 10.05.2016

Dobava in instalacija tekočinskega kromatografa ultra visoke ločljivosti (UPLC) s PDA/DAD in RI detektorjema in zbiralnikom frakcij
Ljubljana, 06.05.2016

Natečaj za Veliko Preglovo nagrado in Preglovo nagrado za izjemne dosežke
Ljubljana, 19.04.2016

Čiščenje prostorov KI
Ljubljana, 31.03.2016

Nadgradnja računalniške gruče
Ljubljana, 31.03.2016

Dobava in instalacija ionskega kromatografa za analizo anionov v kapljevinastih vzorcih
Ljubljana, 15.03.2016

Nadgradnja obstoječega sistema hlajenja računalniškega centra KI in dobava računalniške gruče
Ljubljana, 11.01.2016

Dobava aparature za spremljanje molekulskih interakcij
Ljubljana, 31.12.2015

Dobava in instalacija plinskega kromatografa z masnim spektrometrom in detektorjem s plamensko ionizacijo za analizo tekočih vzorcev
Ljubljana, 25.11.2015

Javno naročilo: Supply and installation of In situ heating – electrical testing system for the Jeol ARM 200 CF probe Cs corrected STEM with HR pole-piece
Ljubljana, 19.11.2015

Čiščenje prostorov Kemijskega inštituta
Ljubljana, 19.11.2015

Javno naročilo: Dobava aparature za spremljanje molekulskih interakcij
Ljubljana, 03.11.2015

Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumentacija za dobavo plinskega kromatografa
Ljubljana, 16.10.2015

Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumentacija za dobavo reaktorskega sistema
Ljubljana, 16.10.2015

Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved
Ljubljana, 09.10.2015

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, ki  ga je sprejel Upravni odbor Kemijskega inštituta, objavljamo RAZPIS Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na...[več]

Javno naročilo: "Dobava analizatorja za sklopitveno karakterizacijo heterogenih katalizatorjev"
Ljubljana, 23.09.2015

Javni razpis za direktorja Kemijskega inštituta
Ljubljana, 10.09.2015

Javno naročilo: Dobava in montaža raziskovalne opreme
Ljubljana, 17.07.2015

Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce v letu 2015
Ljubljana, 18.06.2015

 Razpis     Priloge:    - prijavni obrazec - 2015    - izjava 1 - 2015    - izjava 2 - 2015    - izjava 3 - 2015      Za...[več]

Podoktorski raziskovalec (asistent z doktoratom/znanstveni sodelavec) za področje kemijskega inženirstva, katalize ali modeliranja
Ljubljana, 29.05.2015

Doktorski (mladi) raziskovalec za področje kemijskega inženirstva, katalize ali modeliranja
Ljubljana, 29.05.2015

Razpis za mesto Mladega raziskovalca (m/ž) s področja in silico načrtovanja novih protibakterijskih učinkovin
Ljubljana, 29.05.2015

Javno naročilo: dobava 16-kanalnega potenciostata/galvanostata
Ljubljana, 26.05.2015

Razpis za mesto Mladega raziskovalca / raziskovalke s področja atmosferske kemije
Ljubljana, 26.05.2015

Razpis za mesto mladega raziskovalca (m/ž) s področja kemijskega inženirstva
Ljubljana, 26.05.2015

Razpis za delovno mesto: Asistent z doktoratom (m/ž)
Ljubljana, 12.05.2015

Javno naročilo: Dobava 8-kanalnega potenciostata/galvanostata
Ljubljana, 08.05.2015

Javni razpis: Dobava in montaža konfokalnega mikroskopa ter mikroskopa in mikro-manipulatorja
Ljubljana, 08.05.2015

Javni razpis: Dobava opreme za hlajenje in centrifuge
Ljubljana, 08.05.2015

Javni razpis "Dobava pisarniškega materiala za obdobje dveh let"
Ljubljana, 24.04.2015

Natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke v letu 2015
Ljubljana, 27.03.2015

Največji evropski natečaj poslovnih idej na področju čistih tehnologij
Ljubljana, 23.03.2015

ClimateLaunchpad odkrije več kot 1.000 novih idej na področju čistih tehnologij za boj proti podnebnim spremembam.   Vabimo študente, raziskovalce, start-upe, mala in srednja podjetja, javne organizacije in inženirska...[več]

Javno naročilo: Dobava elektronskih regulatorjev tlaka in pretoka
Ljubljana, 11.03.2015

Javni razpis za imenovanje direktorja Kemijskega inštituta
Ljubljana, 05.03.2015

Javno naročilo: »Dobava in instalacija plinskega kromatografa za hitro analizo plinskih vzorcev vzorcev«
Ljubljana, 13.02.2015

Razpis za delovno mesto: Razvojni inženir VII/1 ali Asistent z doktoratom (m/ž)
Ljubljana, 13.02.2015

Razpis za delovno mesto asistent z doktoratom (m/ž)
Ljubljana, 16.01.2015

Javno naročilo: »Dobava in montaža raziskovalne opreme za Prizidek in Staro stavbo Kemijskega inštituta«
Ljubljana, 31.12.2014

Javno naročilo: Izvedba elektro in strojno inštalacijskih del ter gradbenih in obrtniških del v prizidku in stari stavbi Kemijskega inštituta«
Ljubljana, 05.12.2014

Razpisna dokumentacija z novim obrazcem 18.18. in spremenjenim popisom za dvigalo

Javno naročilo: Dobava in instalacija naprave za merjenje proste površinske energije
Ljubljana, 04.12.2014

Javno naročilo: Nadgradnja računalniške gruče
Ljubljana, 04.12.2014

Javni razpis: Dobava in montaža laboratorijske in pisarniške pohištvene opreme
Ljubljana, 04.12.2014

Razpisna dokumentacija s shemami laboratorijske in pisarniške pohištvene ter tehnološke in serijske opreme s spremenjenim predračunom za sklop 1

javno naročilo »DOBAVA IN INSTALACIJA INŠTRUMENTA ZA KARAKTERIZACIJO KATALIZATORJEV«
Ljubljana, 10.11.2014

Javni razpis: Dobava, menjava in montaža okenskih in ostalih aluminijastih elementov
Ljubljana, 28.10.2014

Javni razpis: Izdelava arhiva in vzpostavitev plinskega gasilnega sistema
Ljubljana, 27.10.2014

Razpisna dokumentacija s posodobljenim popisom del za sklop 2 (30.10.2014)

Razpis za Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo
Ljubljana, 24.10.2014

Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v višini 1.000 €. Predložitev prijav: do 11. novembra 2014

Javni razpis: Nakup tujih revij
Ljubljana, 03.10.2014

Vabilo za sodelovanje na iGEM High School Division 2015
Ljubljana, 16.07.2014

Na Kemijskem inštitutu se pripravljamo na oblikovanje srednješolske raziskovalne skupine za tekmovanje iz sintezne biologije, iGEM High School Division 2015. Tematika raziskovalne naloge bo zajemala nove metabolne poti za sintezo...[več]

Javno naročilo: »Izvajanje storitev varovanja prostorov (receptorsko-varnostna služba in fizično – tehnično protipožarno varovanje)«
Ljubljana, 14.07.2014

Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce v letu 2014
Ljubljana, 15.05.2014

 Razpis     Priloge:    - prijavni obrazec - 2014    - izjava 1 - 2014    - izjava 2 - 2014    - izjava 3 - 2014      Za...[več]

Javno naročilo: dobava električne energije za obdobje treh let
Ljubljana, 30.04.2014

Javno naročilo: Zavarovalne storitve
Ljubljana, 08.04.2014

Natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
Ljubljana, 04.04.2014

Javno naročilo: »DOBAVA IN INSTALACIJA LABORATORIJSKEGA ESR ANALIZATORJA«
Ljubljana, 06.03.2014

Javno naročilo: Dobava in instalacija tekočinskega kromatografa (UHPLC)
Ljubljana, 13.02.2014

Javno naročilo: Dobava električne energije za obdobje treh let
Ljubljana, 13.02.2014

Javno naročilo: »DOBAVA POTENCIOSTATA - GALVANOSTATA«
Ljubljana, 15.01.2014

Javno naročilo: Dobava in instalacija tekočinskega kromatografa (HPLC)
Ljubljana, 13.01.2014

Javno naročilo: »Zavarovalne storitve«
Ljubljana, 27.12.2013

Razpisna dokumentacija za javno naročilo: »Zavarovalne storitve«Škodno tehnični izkazPodatki za obračun premije [več]

Vabilo na predstavitev kandidatov za Preglovo nagrado KI za izjemno doktorsko delo
Ljubljana, 28.11.2013

Dobava in namestitev opreme potrebne za hlajenje in napajanje obstoječe računalniške gruče.
Ljubljana, 17.10.2013

Razpis "Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved"
Ljubljana, 11.10.2013

Dobava in montaža aparature za merjenje molekulskih interakcij na osnovi termoforeze
Ljubljana, 10.10.2013

Namera o oddaji prostorov za namestitev samopostrežnih avtomatov
Ljubljana, 09.10.2013

Javno naročilo: Vzdrževanje informacijskega sistema Kemijskega Inštituta
Ljubljana, 10.09.2013

RazpisSprememba razpisne dokumentacije1 (13.9.2013) [več]

Javno naročilo: Dobava tehničnih plinov za obdobje dveh (2) let
Ljubljana, 23.08.2013

Javno naročilo: "Dobava in montaža elementnega masnega spektometra z ionizacijo v induktivno sklopljeni plazmi in excimerskega inštrumenta z lasersko ablacijo""
Ljubljana, 16.08.2013

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Ljubljana, 12.08.2013

Namera o sklenitvi najemne pogodbe za prostore namenjene pripravi in izdaji hrane

Javno naročilo »Računalniška gruča«
Ljubljana, 22.05.2013

- Razpis - Sprememba razpisne dokumentacije, 3.6.2013[več]

Javni razpis za imenovanje vodij laboratorijev
Ljubljana, 09.05.2013

Mladi raziskovalec / raziskovalka
Ljubljana, 09.05.2013

V Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu, Ljubljana, zaposlimo kreativnega mladega raziskovalca/raziskovalko na področju elektroanalizne kemije/elektrokemijske senzorike.Kandidat mora izpolnjevati pogoje v skladu...[več]

Javni razpis: Dobava tehničnih plinov za obdobje dveh (2) let
Ljubljana, 26.04.2013

Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce v letu 2013
Ljubljana, 18.04.2013

- Razpis     Priloge:- prijavni obrazec - 2013- izjava 1 - 2013- izjava 2 - 2013- izjava 3 - 2013[več]

Javni razpis za vodjo mlade raziskovalne skupine s področja organske kemije
Ljubljana, 14.03.2013

Dobava pisarniškega materiala za obdobje dveh let
Ljubljana, 13.03.2013

razpis, 13.3.2013spremenjen popis, 23.3.2013dodatna objava: druga sprememba razpisne dokumentacije, 27.3.2013 [več]

NATEČAJ za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
Ljubljana, 25.01.2013

NATEČAJ za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke

Razpis: Dobava in montaža simultanega analizatorja
Ljubljana, 18.01.2013

Regijski BioCamp 2013
Ljubljana, 16.01.2013

12. - 14. maj 2013, Ljubljana

Javno naročilo: "Validacija in servis instrumentov"
Ljubljana, 14.01.2013

- Razpis - Prva sprememba razpisne dokumentacije, (18.1.2013)[več]

Javni razpis za imenovanje pomočnika direktorja
Ljubljana, 24.12.2012

Predstavitev kandidatov za "Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved"
Ljubljana, 27.11.2012

Javni razpis za vodje laboratorijev na Kemijskem inštitutu
Ljubljana, 22.11.2012

Natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved
Ljubljana, 12.10.2012

Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1000 EUR.

Javno naročilo: Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta – zunanja ureditev
Ljubljana, 10.10.2012

- Javno naročilo: Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta – zunanja ureditev - Razpisna dokumentacija - Popravljen vzorec bančne garancije za resnost ponudbe[več]

Dobava in montaža pohištvene in druge tehnološke opreme za Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta
Ljubljana, 04.09.2012

Razpisna dokumentacija za javno naročilo JN5/2012 "Dobava in montaža pohištvene in druge tehnološke opreme za Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta" Popis opremeVzorčna sestava opremePriloga 1 in 2Priloga 3...[več]

Razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin (raziskovalne opreme) Kemijskega inštituta
Ljubljana, 03.08.2012

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Ljubljana, 20.07.2012

Dan biomolekularnih znanosti
Ljubljana, 22.03.2012

27. 9. 2012 - Te zanimajo molekule? Bi rad razumel, kako delujejo žive celice in organizmi? Si raziskovalec, ali bi to rad postal? Bi rad srečal tiste, ki razmišljajo podobno? Se odločaš, kaj boš počel v življenju?

Summer School of Calorimetry; Calorimetry and thermal methods in catalysis
Ljubljana, 16.03.2012

Lyon, Francija - 10. - 15. junij 2012 Univerza v Lyonu in Inštitut za okoljsko katalizo v Lyonu, Francija, pripravljate poletno šolo kalorimetrije in termičnih metod za karakterizacijo v katalizi, ki se bo odvila na...

Natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
Ljubljana, 09.03.2012

Delavnica Mladi upi: Akademsko podjetništvo
Ljubljana, 27.02.2012

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 27. 02. 2012, na Kemijskem inštitutu, s pričetkom ob 9. uri. Delavnica je tematsko primerna za mlade raziskovalce vseh smeri.

Razpis kadrovskih štipendij
Ljubljana, 11.02.2012

Kemijski inštitut Ljubljana vabi uspešne, ambiciozne, vedoželjne in iznajdljive študente višjih letnikov, da se javijo na razpis za KADROVSKO ŠTIPENDIJO ZA UNIVERZITETNI ŠTUDIJ Zaželena...[več]

Delavnica: Information sources in Biotechnology
Ljubljana, 02.02.2012

Mednarodna delavnica bo potekala 2. februarja 2012 v veliki predavalnici Inštituta Jožef Štefan.

Srečanje mladih kemijskih inženirjev v Zagrebu
Ljubljana, 23.01.2012

Od 16. - 17. februarja 2012, Faculty of Chemical Engineering and Technology Marulićev trg 19, Zagreb Hrvaška

Regijski BioCamp 2012
Ljubljana, 20.01.2012

20. - 22. maj 2012, Ljubljana. 35 izbranih študentov se bo v maju 2012 v Ljubljani srečalo z vrhunskimi strokovnjaki in vodilnimi managerji ter pridobilo vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske...[več]

Razpis: delo v Lekovi Biofarmacevtiki
Ljubljana, 10.01.2012

Preglov center Kemijskega inštituta – elektro in strojnoinštalacijska dela ter izvedba centralno nadzornega sistema
Ljubljana, 23.12.2011

Razpisna dokumentacija:  elektro in strojnoinštalacijska dela ter izvedba centralno nadzornega sistema Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za fiksne inštalacije Vzorec bančne garancije za...[več]

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin (motorno vozilo) Kemijskega inštituta
Ljubljana, 19.12.2011

Razpis v podjetju ProChem Solutions v Singapurju
Ljubljana, 15.11.2011

Javno naročilo: Izbira izvajalca za gradnjo Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta
Ljubljana, 10.11.2011

Razpis Obrazci Sprememba navodil ponudnikom Študija požarne varnosti Sheme stavbnega pohištva Fasadni pasovi elaborat – EKSPLOZIJSKA OGROŽENOST Z OCENO TVEGANJA Druga sprememba navodil ponudnikom z dne...[več]

Javno zbiranje ponudb za prodajo premicnin Kemijskega Inštituta
Ljubljana, 08.11.2011

Javni razpis za delovno mesto Višji strokovni sodelavec VII/2 (m/ž)
Ljubljana, 26.10.2011

Razpis: Preglova nagrada KI za izjemno doktorsko delo
Ljubljana, 14.10.2011

Javni razpis: Dobava električne energije za obdobje dveh let
Ljubljana, 14.10.2011

Javni razpis za delovno mesto Samostojni strokovni sodelavec - koordinaror projektov (m/ž)
Ljubljana, 06.09.2011

Razpis za delovno mesto: Višji strokovni sodelavec VII/2 - m/ž
Ljubljana, 29.08.2011

Javni razpis za delovno mesto: Asistent z doktoratom (m/ž)
Ljubljana, 05.08.2011

Razpis za rušitvena, zemeljska dela, zaščita gradbene jame ter temeljenje novega Preglovega raziskovalnega centra KI
Ljubljana, 28.07.2011

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku: "Rušitvena, zemeljska dela, zaščita gradbene jame ter temeljenje novega Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta" Javno naročilo...[več]

Javni razpis: asistent z doktoratom / Rezultat razpisa
Ljubljana, 21.06.2011

Razpis Rezultat razpisa[več]

Javni razpis za imenovanje vršilca dolžnosti pomočnika direktorja za splošne zadeve
Ljubljana, 10.06.2011

Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce v letu 2011
Ljubljana, 26.05.2011

Razpis Priloge:- prijavni obrazec - 2011- izjava 1 - 2011- izjava 2 - 2011- izjava 3 - 2011  Za dodatne informacije naj se kandidati obrnejo na Kadrovsko službo Kemijskega Inštituta; na št. 01/47 60 217 (vsak...[več]

Regijski BioCamp 2011
Ljubljana, 18.02.2011

29. - 31. maj 2011, Ljubljana - 35 izbranih študentov se bo v maju 2011 v Ljubljani srečalo z vrhunskimi strokovnjaki in vodilnimi managerji ter pridobilo vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske...[več]

Natečaj za Preglove nagrade 2011
Ljubljana, 11.02.2011

Oglas - natečaj Celoten razpis[več]

Razpis za 41. Krkine nagrade
Ljubljana, 02.02.2011

Podjetja Krka, d. d., Novo mesto v letošnjem letu razpisuje že 41. Krkine nagrade, ki so namenjene vsem mladim; dijakom in študentom, ki imate znanje, voljo in željo po pridobivanju novih znanj. Vse informacije o razpisu in...[več]

Razpis: Preglova nagrada KI za izjemno doktorsko delo
Ljubljana, 08.10.2010

Obnova laboratorijev Kemijskega inštituta v Ljubljani
Ljubljana, 09.07.2010

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila[več]

Mladi raziskovalec / raziskovalka
Ljubljana, 02.06.2010

Razpis za 40. Krkine nagrade
Ljubljana, 14.03.2010

Podjetje Krka, d. d., Novo mesto v letošnjem letu razpisuje že 40. Krkine nagrade, ki so namenjene vsem mladim; dijakom in študentom, ki imate znanje, voljo in željo po pridobivanju novih znanj. Vse informacije o razpisu...[več]

Razpis za opravljanje diplomske naloge ali obvezne študijske prakse
Ljubljana, 25.01.2010

Razpis za opravljanje diplomske naloge ali obvezne študijske prakse s področja strukturnih in funkcijskih raziskav celičnega signaliziranja v mikobakterijah Mentorica: dr. Marjetka Podobnik Tematika: Ciklični nukleotid cAMP...[več]

Vabilo študentom
Ljubljana, 22.01.2010

Zaposlimo mladega raziskovalca / raziskovalko
Ljubljana, 19.01.2010

V Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu, Ljubljana, Slovenija zaposlimo kreativnega mladega raziskovalca/raziskovalko na področju analizne kemije/elektrokemijske senzorike. Pogoji: V skladu s 25. členom...[več]

JAVNI RAZPIS za delovno mesto Samostojni strokovni delavec za finance (m/ž)
Ljubljana, 10.12.2009

JAVNI RAZPIS za delovno mesto Vodja knjižnice (m/ž)
Ljubljana, 10.12.2009

Razpis za imenovanje vodje Laboratorija za kemometrijo m/ž (L03)
Ljubljana, 03.12.2009

JAVNI RAZPIS za delovno mesto Analitik – planer (m/ž)
Ljubljana, 17.11.2009

Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved
Ljubljana, 25.09.2009

Natečaj za Preglove nagrade 2009
Ljubljana, 02.03.2009

Natečaj Celoten razpis[več]

Razpis za Krkine nagrade
Ljubljana, 01.03.2009

Podjetje Krka, d. d., Novo mesto razpisuje že 39. Krkine nagrade in 4. e-Krkine nagrade. Razpis obsega področja, povezana s farmacevtsko industrijo, kot so kemija, farmacija, medicina, biotehnologija, ekonomija, trženje, pravo,...[več]

Preglova nagrada KI za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved
Ljubljana, 26.09.2008