Skip to main content

Novica

Podpisali licenčno pogodbo z odcepljenim podjetjem ReCatalyst

 

Kemijski inštitut s podpisom licenčne pogodbe na odcepljeno podjetje ReCatalyst prenaša tehnologije za inovativen proces priprave katalizatorjev za vodikove gorivne celice

 

Ljubljana, 31. maj 2021 - Kemijski inštitut je podpisal licenčno pogodbo z nedavno ustanovljenim odcepljenim podjetjem ReCatalyst d.o.o., ki bo razvijalo in tržilo inovativno metodo priprave katalizatorjev za boljše in cenejše vodikove gorivne celice. Gre za že tretji tovrstni prenos znanja Kemijskega inštituta na odcepljena podjetja v obdobju zadnjih štirih let, pred tem je inštitut licenčne pogodbe podpisal s podjetjema MyCol in Mebius.

Novonastalo odcepljeno podjetje ReCatalyst temelji na inovacijah Kemijskega inštituta, ki so rezultat doktorskega dela dr. Matije Gatala, enega od ustanoviteljev in večinskega lastnika podjetja. Licenčna pogodba bo mlademu podjetju omogočala svobodo uporabe in trženja intelektualne lastnine, ter hkrati zagotavljala sposobnost pridobivanja semenskega kapitala in prvih strank. Intelektualna lastnina, s katero zdaj razpolaga podjetje, zajema dve patentni prijavi in strokovno znanje za novo metodo proizvodnje katalizatorjev za vodikove gorivne celice. Dr. Gatalo je večinski inovator obeh patentnih prijav in nosilec večine strokovnih znanj, podjetje pa je ustanovil skupaj s Tomažem Bizjakom.

V prihodnosti bodo imele vodikove tehnologije pomembno vlogo pri doseganju nizkoogljične družbe, kar nakazuje tudi s strani Evropske komisije sprejeta vodikova strategija, ki je dopolnili dokument strategiji za povezovanje energetskega sistema, in bo pripomogla pri doseganju ciljev k podnebno nevtralni Evropi.

Dr. Matija Gatalo, inovator in večinski lastnik podjetja ReCatalyst, je ob podpisu licenčne pogodbe dejal: »Najpomembnejši doprinos podjetja ReCatalyst bo zagotovo ta, da skupaj z že obstoječimi zgodbami podjetij MyCol ter Mebius orje ledino drugim raziskovalcem s prebojnimi idejami, saj je pot od tovrstne ideje do ustanovitve odcepljenega podjetja iz raziskovalnih inštitucij v slovenskem ekosistemu vse prej kot preprosta. Tovrstne zgodbe kažejo, da smo se nekateri posamezniki z dovolj veliko vizijo in lastno željo pripravljeni 'vreči v vodo in naučiti plavati', ter s tem ustvariti nepogrešljive izkušnje, ki jih bomo v prihodnosti z veseljem prenašali na novopečene 'start-upovce'. Hkrati pa naše izkušnje lahko predstavljajo priložnost trenutnemu ekosistemu, da se pretehtajo nelagodni in zahtevni vstopni pogoji, ter da se ustvarijo boljše vzpodbude ter podporni mehanizmi. Ne le Slovenija, tudi Evropa je prepoznala, da imamo kot kontinent odlične raziskave, ki pa jih ne znamo izkoristiti. Evropa je z mehanizmi kot so EIC Pathfinder, Transition in Accelerator že naredila korak v pravo smer, in skrajni čas je, da temu sledimo tudi na domačih tleh.«

 

 Foto: Dr. Matija Gatalo, inovator in večinski lastnik podjetja ReCatalyst ob podpisu licenčne pogodbe

Tomaž Bizjak, soustanovitelj podjetja ReCatalyst, ob tem dodaja »Kljub temu, da je bilo podjetje ustanovljeno šele pred kratkim, podjetniška zgodba živi že več kot dve leti. Biti hiter v postopku komercializacije je lahko v mnogih pogledih prednost saj trg in konkurenca ne čakata. A tu se je izkazalo, da nama je ta čas dal na voljo poenotenje v viziji in ciljih, ki jih imamo s podjetjem.. Vidik ekipe je eden od pomembnejših razlogov zakaj podjetja uspejo ali pa ne. Prizadevamo si, da sodelovanja vzpostavljamo tudi z zunanjimi strokovnjaki in s tem obogatimo lastna znanja. Poleg tega je čas prinesel tudi izjemno dobro priložnost na področju t.i. zelenih tehnologij, val razvoja in investicij v to področje, ki ga je potrebno sedaj izkoristiti. Kot je že dr. Gatalo omenil, je ta primer pomemben, da daje vzor prihodnjim podjetniškim podvigom na inštitutu, z nekaj posluha odločevalcev pa bi lahko tudi pozitivno vplival na razvoj slovenskega visokotehnološkega start-up ekosistema. Ta primer je odraz, da si lahko sami ustvarjamo boljšo prihodnost, da je takšna odločitev velikokrat na posameznikih, ki pa lahko vizijo realizirajo v polnem potencialu le ob sodelovanju več ljudi.«

Kakšen problem rešuje tehnologija podjetja ReCatalyst?

Tehnologija odcepljenega podjetja ReCatalyst rešuje ključen problem vodikovih gorivnih celic, od katerih se že desetletja pričakuje, da bodo pomemben faktor pri prehodu na ogljično nevtralen prometni sektor. Široko uporabo vodikovih gorivnih celic omejuje redkost in visoka cena platine, ki se dandanes še vedno v prevelikih količinah nahaja v katalizatorju za vodikove gorivne celice. ReCatalyst pa prinaša inovativen nanotehnološki postopek za pripravo katalizatorja, ki omogoča bistveno boljšo izkoriščenost platine. Ekipa ReCatalyst je namreč ob kar pol manjši porabi platine dosegla enako učinkovitost gorivne celice. S tem so naredili prvi pomemben korak h končnemu cilju – zmanjšanju porabljene platine, potrebne za pogon vozila na vodikovo gorivno celico. Končni cilj podjetja ReCatalyst je znižanje uporabe platine na nivo, ki je primerljiv z vozili na motor z notranjim izgorevanjem, kjer se platina, pa tudi druge plemenite kovine, uporabljajo za čiščenje izpušnih plinov. S tem bo tehnologija vodikovih gorivnih celic postala ne le cenovno privlačnejša za uporabo v transportnem sektorju, temveč bo z znižanjem potrebnih kritičnih surovin kot je platina posredno hkrati omogočena tudi njena trajnostna masovna proizvodnja.

Kakšen bo doprinos tehnologije podjetja ReCatalyst pri razogljičenju družbe?

Do zdaj še neznan proces, ki omogoča pripravo katalizatorjev za vodikove gorivne celice z izjemnimi lastnostmi in občutno nižjo uporabo kritične surovine kot je platina, je pomemben doprinos v razvoju vodikove ekonomije. Slednja velja za enega od prihodnjih stebrov nizkoogljične družbe, saj je vodik pomemben obnovljiv nosilec energije, njegove zaloge pa so tako rekoč neomejene. V času boja proti podnebnim spremembam in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, bo prav uporaba vodikovih gorivnih celic igrala izjemno pomembno vlogo. Da bi namreč do leta 2050 dosegli podnebno nevtralno družbo, je treba za razogljičenje energetskega in prometnega sektorja konkretno ukrepati.

Od zamisli do nagrad in ustanovitve odcepljenega podjetja

Prenos znanja in prebojnih inovacij v industrijo zahteva svoj čas. Model odcepljenega podjetja in pot do ustanovitve podjetja ReCatalyst se je tako začela že pred dobrima dvema letoma. V tem času so člani podjetniške ekipe oblikovali poslovni model, projekt ter zanj potrebna strokovna znanja pa promovirali preko različnih tekmovanj, na katerih so poželi vrsto nagrad in priznanj doma in v tujini:

 • Rektorjeva nagrada za najboljšo inovacijo 2019
 • Zlata plaketa Osrednjeslovenske Gospodarske zbornice 2019
 • Srebrna plaketa Gospodarske Zbornice Slovenije 2019
 • Posebna nagrada za inovacijo z ekonomskim potencialom 12. mednarodne konference za prenos znanja (IJS) 2019
 • Finalisti tekmovanja RSC Emerging Technologies 2019
 • Zlata nagrada na sejmu MOS v Celju 2019
 • 2. mesto na tekmovanju Trajnostne Energetike (Borzen) 2019
 • Notranja spodbuda Kemijskega inštituta NICKI 2019 in 2020, namenjena podpori raziskovalnih projektov na nizkih tehnoloških stopnjah razvoja
 • Preglova nagrada za izjemno doktorsko delo 2020
 • 1. mesto na evropskem tekmovanju EIT Raw Materials Jumpstarter 2020
 • Nagrada Maksa Samca za doktorsko disertacijo 2020
 •  

Začetne aktivnosti povezane z ustanavljanjem odcepljenega podjetja sta sicer že leta 2016 začela dr. Nejc Hodnik in dr. Matija Gatalo kot člana programa Climate-KIC Accelerator Phase 2. Te aktivnosti so se nato nadaljevale v okviru projekta ERC Starting Grant »123Stable« in se nadgrajujejo v sklopu projekta ERC Proof of Concept (PoC) »StableCat«, ki deloma temelji tudi na rezultatih projekta »123Stable«.

Dr. Vojka Žunič, vodja Pisarne za prenos znanja na Kemijskem inštitutu, je ob ustanovitvi odcepljenega podjetja in podpisu licenčne pogodbe optimistična: »Patentni prijavi in s tem podjetje, bodo pridobili na vrednosti le, če bo tehnologija dokončno razvita. Trenutno stanje namreč še ne dosega stopnje tehnološke razvitosti, s katerim bi lahko podjetje ReCatalyst prišlo do znatnega trženja na podlagi prodaje trenutno razvitih katalizatorskih produktov kot tudi proizvajanje le-teh na industrijski skali. Vendar pa menim, da podjetniška ekipa ubira prave korake na poti do uspešne komercializacije licencirane tehnologije».

Kako bo Kemijski inštitut sodeloval s podjetjem ReCatalyst?

Z modelom ustanovitve odcepljenega podjetja bo Inštitut lahko prenesel prebojno tehnologijo v podjetje, podjetje pa bo imelo ugodne pogoje za začetno poslovanje. Kemijski inštitut bo mlademu podjetju ReCatalyst omogočal dostop do delovnih prostorov, souporabo raziskovalne opreme ter pravno svetovanje, kar bo ekipi močno olajšalo poslovanje.

 

 Foto: prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta ob podpisu licenčne pogodbe

Prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta, je ob tem dejal: »Licenčna pogodba, ki smo jo danes podpisali, je že tretja v zadnjih štirih letih in kaže na to, da smo uspešno zastavili strategijo glede prenosa znanja v prakso. Ob finančni vzpodbudi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo lahko vzpostavili učinkovito Pisarno za prenos znanja, ki na inštitutu skrbi za čimbolj učinkovit prenos znanja. Verjamem, da se bodo v prihodnje ti trendi nadaljevali, in da se bo še več mladih strokovnjakov odločalo za podjetništvo, ki izhaja iz invencij in znanja pridobljenega na inštitutu. V ta namen bomo še naprej omogočali razvoj mladih strokovnjakov z internimi vzpodbudami in ustvarjanjem ustreznega raziskovalnega in inovacijskega okolja.«

Katere so še druge uspešne zgodbe prenosa znanja Kemijskega inštituta na odcepljena podjetja?

Prvi prenos tehnologije razvite na Kemijskem inštitutu je bil licenciran leta 2018 odcepljenemu podjetju MyCol d.o.o., ki deluje na področju trženja in nadaljnjega razvoja tehnologije kromogenih materialov. Podjetje prenaša visokotehnološko znanje o materialih v produkte z visoko dodano vrednostjo. Ustanoviteljice, med katerimi je tudi raziskovalka s Kemijskega inštituta, sodijo v sam vrh na področju znanosti o materialih, kemijske in grafične tehnologije ter znanosti o okolju, kar daje ekipi močno referenco in veliko prepoznavnost.

Druga uspešna zgodba prenosa inovativnih tehnologij razvitih na Kemijskem inštitutu je leta 2019 podeljena licenca podjetju Mebius d.o.o. Podjetje je bilo ustanovljeno že leta 2008, s strani raziskovalca Kemijskega inštituta in se osredotoča na razvoj, trženje in proizvodnjo komponent, modulov in sklopov v visoko in nizko temperaturnih gorivnih celicah s protonsko prevodnimi membranami (plinsko difuzijske elektrode, protonsko prevodne membrane ter membransko elektrodni sklopi).

 

Kontakt za več informacij: natasa.jager.radin[at]ki.si, brigita.pirc[at]ki.si

Kemijski inštitut, ki se ponaša z več kot 75-letno tradicijo in znanstveno odličnostjo, v slovenskem raziskovalnem…
Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije bo vzpostavljen z namenom zagotavljanja…
Edinstvena zgradba fosfolipaze C iz Listeria monocytogenes Listerioza je ena najsmrtonosnejših bolezni, katere…
Kemijski nadzor delovanja človeških celic igra pomembno vlogo pri zasnovi novih genskih in celičnih terapij, saj omogoča…
Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava