Skip to main content

Novica

Razpis za doktorski štipendiji Janka Jamnika

 

Razpis za dve doktorski štipendiji Janka Jamnika

za perspektivno mlado raziskovalko ali raziskovalca s področja kemije in sorodnih ved

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati (M/Ž), ki bodo do konca septembra leta 2022 zaključili študij VII/2. stopnje s področja kemije in sorodnih ved (npr. kemija, kemijska tehnologija, farmacija, fizika, matematika, biokemija, biotehnologija, biologija, mikrobiologija, molekularna biologija, materiali...) in se še nikoli niso vpisali na doktorski študij.

Ena štipendija bo pokrivala plačo izbranega kandidata, stroške vpisnine na doktorski študij, obisk ene konference letno po njegovem izboru in stroške do polletnega izpopolnjevanja v tujini.

Izbrana/-i kandidata/-ki morata v roku za vpis izpolnjevati vse pogoje za vpis na doktorski študij v študijskem letu 2022/2023 na enem od doktorskih programov Univerze v Ljubljani. Kandidata/-ki si bosta v dogovoru z enim od vodij odseka na Kemijskem inštitutu izbral/-a ustrezno temo in mentorja za svoje doktorsko delo. Seznam možnih tem za letošnji razpis je objavljen na spletni strani Kemijskega inštituta, in se sproti dopolnjuje. Za več informacij o posamezni temi lahko kandidati/-tke kontaktirajo navedene mentorje.

Z izbranima kandidatoma/-kama se bosta, po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev razpisa in pogojev za vpis, sklenili pogodba o zaposlitvi za delovno mesto »asistent/-ka – Z« in dogovor o izvajanju usposabljanja in izobraževanja, ki bo natančneje urejal pravice in obveznosti izbrane/-ga kandidatke/-a, njenega/njegovega mentorja/-ica in javno-raziskovalnega zavoda. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila za obdobje do pridobitve doktorata oziroma za največ 4 leta.

Kandidat/-ka naj ob prijavi pošlje:

 • življenjepis;

 • vsaj dve priporočilni pismi;

 • motivacijsko pismo (ena A4 stran);

 • esej na eno od naslednjih tem spodaj (ena A4 stran):

 1. Energija in okolje v prihodnosti: sovražnika ali ne?

 2. Umetna inteligenca: odgovor ali vprašanje napredka znanja

 3. Ali so genetskim boleznim šteti dnevi?

 

MOTIVACIJSKO PISMO

V motivacijskem pismu naj kandidat na kratko razloži, zakaj si želi nadaljevati kariero na Kemijskem inštitutu kot doktorski študent. Motivacijsko pismo naj vsebuje:

 • kratek povzetek kandidatovih dosežkov tekom študija;

 • kratek opis področij, ki kandidata najbolj zanimajo v zvezi z bodočim doktorskim študijem;

 • kaj ga najbolj motivira za delo v znanosti;

 • opis preteklih izkušenj in drugih kompetenc, zaradi katerih bo kandidat dober znanstvenik.

Motivacijsko pismo naj bo napisano na eni A4 strani (robovi 2 cm), pisava Times New Roman 12pt, ena vrstica razmika med vrsticami.

 

ESEJ

V eseju naj kandidat/-ka na kratko diskutira na eno od treh predlaganih tem. Esej naj bo pripravljen na predlogi, ki je priloga tega razpisa in je objavljena na spletni strani Kemijskega inštituta.

 

Kriteriji za izbor

Odličnost raziskovalnih in študijskih dosežkov tekom študija: 6 točk

Esej: 4 točke

 

Prijave bo ocenjevala 5-članska strokovna komisija, odločitev o izbranem kandidatu pa bo javno razglašena.

Prijave pošljite do vklučno 31. 5. 2022 na naslov Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana, z oznako: »Javni natečaj - doktorska štipendija Janka Jamnika« in s pripisom »Ne odpiraj«.

Za dodatne informacije se kandidati/-ke lahko obrnejo na kadrovsko službo Kemijskega Inštituta; na tel. št. 01/47 60 435, e-mail: kaja.rems(at)ki.si

 

Priloge:

Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Ljubljana, 7. januar 2021 - Slovenski znanstvenik dr. Nejc Hodnik, ki je za raziskave elektrokatalizatorjev leta 2019…
Ljubljana, 31. avgust 2020 - Na Kemijskem inštitutu smo pripravili tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava