Skip to main content

Novica

Razpisujemo: Doktorska štipendija Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved

Na razpis se lahko prijavijo kandidati (M/Ž), ki bodo do konca septembra leta 2019 zaključili študij VII/2. stopnje s področja kemije in sorodnih ved (npr. kemija, kemijska tehnologija, farmacija, fizika, matematika, biokemija, biotehnologija, biologija, mikrobiologija, molekularna biologija, materiali...) in se še nikoli niso vpisali na doktorski študij.

Štipendija bo pokrivala plačo izbranega kandidata/kandidatke, stroške vpisnine na doktorski študij in obisk ene konference letno po izboru ter stroške do polletnega izpopolnjevanja v tujini.

Izbrani kandidat/kandidatka mora v roku za vpis izpolnjevati vse pogoje za vpis na doktorski študij v študijskem letu 2019/2020 na enem od doktorskih programov Univerze v Ljubljani. Kandidat/kandidatka si bo v dogovoru z enim od vodij odseka na Kemijskem inštitutu izbral/a ustrezno temo in mentorja za svoje doktorsko delo. Seznam možnih tem za letošnji razpis je objavljen na spletni strani Kemijskega inštituta. Za več informacij o posamezni temi lahko kandidati kontaktirajo navedene mentorje.

Z izbranim kandidatom/kandidatko se bosta po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev razpisa in pogojev  za vpis sklenili pogodba o zaposlitvi za delovno mesto »mladi raziskovalec«/"mlada raziskovalka" ter pogodba o štipendiranju, ki bosta natančneje urejali pravice in obveznosti izbranega kandidata/kandidatke. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila za obdobje do pridobitve doktorata oziroma za največ 4 leta.

Kandidat/ka naj ob prijavi pošlje:

• življenjepis;
• vsaj dve priporočilni pismi;
• motivacijsko pismo (ena A4 stran);
• esej (ena A4 stran) na eno od naslednjih tem:

  •   Biološki sistemi kot navdih za nanotehnologijo
  •   Kako bi učinkovito izkoristili sončno energijo za zeleno mobilnost? 
  •   Kako lahko kataliza prispeva k bolj zdravemu in čistejšemu okolju?


MOTIVACIJSKO PISMO

V motivacijskem pismu naj na kratko razloži zakaj si želi nadaljevati kariero na Kemijskem inštitutu kot doktorski študent/študentka. Motivacijsko pismo naj vsebuje:

• kratek povzetek kandidatovih dosežkov tekom študija;
• kratek opis področij kandidata/kandidatke, ki ga/jo najbolj zanimajo v zvezi z bodočim doktorskim študijem;
• kaj ga/jo najbolj motivira za delo v znanosti;
• opis preteklih izkušenj in drugih kompetenc, zaradi katerih bo dober znanstvenik/znanstvenica.

Motivacijsko pismo naj bo napisano na eni A4 strani (robovi 2 cm), pisava Times New Roman 12pt, ena vrstica razmika med vrsticami.

ESEJ

V eseju naj kandidat/kandidatka na kratko diskutira na eno od štirih predlaganih tem. Esej naj bo pripravljen na predlogi, ki je objavljena na spletni strani Kemijskega inštituta.


Kriteriji za izbor:
Odličnost raziskovalnih in študijskih dosežkov tekom študija:     6 točk
Esej:                                                                                                    4 točke

Prijave bo ocenjevala 5-članska strokovna komisija, odločitev o izbranem kandidatu/kandidatki pa bo javno razglašena.


Prijave pošljite do 6. 5. 2019 na naslov Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana, z oznako: »Javni natečaj - doktorska štipendija« ter pripisom »ne odpiraj«. Za dodatne informacije naj se kandidati/kandidatke obrnejo na kadrovsko službo Kemijskega Inštituta; na št. 01/47 60 217.

 

Priloga:

 

Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Ljubljana, 7. januar 2021 - Slovenski znanstvenik dr. Nejc Hodnik, ki je za raziskave elektrokatalizatorjev leta 2019…
Ljubljana, 31. avgust 2020 - Na Kemijskem inštitutu smo pripravili tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava