Skip to main content

Novica

Remedies: Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode 

 

SLOVENIJA KOT PRVA PRIDOBILA KOORDINATORSKI PROJEKT IZ NOVEGA PROGRAMA EVROPSKE KOMISIJE OBZORJE EVROPA MISIJA:  Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode 

Ambiciozen projekt v skupni vrednosti 9.14 milijona € bo trajal 4 leta in povezoval 23 partnerjev iz 12 držav. Preko 9 demo centrov v Sredozemlju bo projekt dosegel približno 100.000 državljanov, zbral približno 400 ton plastičnih odpadkov in zgradil poti za alternativne (zero-waste) rešitve, ki vodijo v preprečevanja plastike, ter s povečevanjem in repliciranjem teh rešitev nadomestil ekvivalent za 3.700 ton plastike.

Zdravi oceani, obalne in celinske vode so ključne za našo družbo in prihodnost planeta. Ne le gozdovi, tudi vode predstavljajo pljuča našega planeta, saj proizvedejo polovico kisika. Oceani in druge vode so vir zdrave prehrane, saj prispevajo 16% vseh živalskih proteinov, ki jih zaužijemo. Poleg tega predstavljajo največji ponor ogljika na planetu, saj vse od začetka industrijske revolucije absorbirajo 26% emisij toplogrednih plinov. So dom najbolj raznolike biotske raznovrstnosti na planetu. Zagotavljajo nam svežo vodo, obnovljivo energijo in prispevajo k naši dobrobiti, kulturnim vrednotam, turizmu, trgovini in transportu. Prav zato je zaščita voda in ravnanje z odpadki tako zelo pomembno.

Skupina Znanstveniki proti plastiki, ki jo vodi dr. Uroš Novak na Kemijskem Inštitutu na Odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo, je pridobila projekt REMEDIES iz novega programa Horizon Evrope Misija. Gre za prvi tovrsten razpis iz novega programa Horizon Evrope Misija: Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode. Osnovni namen misij v tem programu je s sinergičnim delovanjem različnih skupin deležnikov nasloviti ključne družbene izzive. Kemijski inštitut kot vodilni partner koordinira konzorcij, ki gradi na trdnih prejšnjih znanjih in še posebej tehnoloških rešitvah projektnih partnerjev, ter s povezovanjem s predhodno identificiranimi večjimi pobudami, ki so dejavne na tem področju. Pri tem vidijo kot najbolj obetaven vidik projekta aktivacijo civilne družbe, ki jo onesnaženje s plastiko tudi najbolj neposredno prizadene.

Inovativni akcijski projekt REMEDIES  se osredotoča na demonstracijo rešitev, ki preko razumevanja problema in vpeljevanjem inovacij na trg lahko vpliva na zmanjšano onesnaževanje z morskimi odpadki, plastiko in mikroplastiko v bazenu Sredozemskega morja v skladu s cilji načrta EU za ničelno onesnaževanje in konvencije za zaščito Sredozemskega morja pred onesnaževanjem. Preko razumevanja problema in vpeljevanjem inovacij na trg bo zmanjšano onesnaževanje z morskimi odpadki, ribiško opremo, plastiko in mikroplastiko v bazenu Sredozemskega morja v skladu s cilji programa Misija in Zelena dogovora.

Rešitve bodo implementirane na 9 demonstracijskih centrih v 8 sredozemskih državah do leta 2025 in razširjene na več kot 70 lokacij s potencialom za uvedbo po vsem Sredozemlju. Slovenski demo bo v Marini Koper, kjer bo postavljena tehnologij podjetja Clera.One za recikliranje vode preko filtracije mikrodelcev in mikroplastike, pri čiščenju plovil. K sodelovanju v projektu bo povabljena tudi javnost, in sicer bo Kemijski inštitut v ta namen organiziral demonstracijske delavnice za zero-waste kozmetiko, čiščenje obale in odpadnih ribiških mrež ter promoviral skupnostne znanosti preko ponovne uporabe zbrane odpadne plastike.

Slika 1: Logo projekta
 

 

Slika 2: Projekt REMEDIES bo do leta demonstriral 12 izbranih inovacij s strani podjetij v konzorciju in Kemijskega inštituta (9 demo centrih v Sredozemlju, ki jih bo potem repliciral na 70 lokacijah po svetu. 

Specifični cilji projekta REMEDIES:

SC1: Spremljanje makro- in mikroplastičnih odpadkov na 8 območjih v Sredozemlju

● Več kot 100 poletov z brezpilotnimi letali, opremljenimi z umetno inteligenco za spremljanje obale v > 3 različna območja pred in po čiščenju in pokrivajo 100 km2 površine.

● Namestitev >2 podvodnih dronov na >4 različnih območjih za zbiranje podatkov o podvodnih odpadkih in mikroplastiki na >4 različna območja in zbiranje podatkov za >70 km2.

● Razviti 2 avtomatizirani tehnologiji za odkrivanje mikroplastike, eno pritrjeno na podvodni dron in eno na čistilni napravi za odpadne vode.

● Zaznavanje vročih točk plastike v Egejskem morju z spremlajnjem >200 boj z lokatorji GPS, ki sledijo >10.000 km.

● Povezovanje  z >5 drugimi pobudami za spremljanje in misijami za izmenjavo in usklajevanje tokov podatkov.

● Posodobitev aplikacije za čiščenje morskih odpadkov iz drugega projekta EU za vključevanje državljanov in povezavo z bazo podatkov EMODnet.

●  Nadzorna plošča za posredovanje povratnih informacij v živo o vplivu projekta REMEDIES dostopna javnosti.

 

SC2: Zbrati in valorizirati >422 ton plastičnih odpadkov

● Ročno zbiranje >20 ton plastičnih odpadkov ob obali z opolnomočenjem državljanov.

● Zbiranje >2 ton podvodne plastike s potapljači in droni.

● Mehanizirano zbiranje >400 ton rečne plastike

● Zbiranje >100 kg mikroplastike po čistilnih napravah in >20 kg mikroplastike v marinah in pralnicah.

● Valorizirajte >50 % zbrane plastike na kraju samem s pomočjo državljanske znanosti in preostanek v recikliranje.

 

SC3: Preprečiti nadaljnje odlaganje ekvivalenta >61 ton plastike

● Povezovanje z >8 kampanjami proti onesnaževanju s plastiko skupaj z uveljavljenimi aktivisti, da povečamo doseg.

● Uporaba > 1000 m biološko razgradljivega ribiškega orodja in ga preizkusiti na 2 predstavitvenih mestih.

● Razporeditev >80.000 biološko pridobljenih in biološko razgradljivih bioplastičnih kozarcev za večkratno uporabo in >5.000 steklenic/plastenk za večkratno uporabo skupaj z 1 zeleno pralnico, ki kroži vodo za pranje in >2 vodnima fontanama za dolivanje vode.

● Zagon >9 lokalnih delavnic o kozmetičnih formulacijah za državljane, pakirane v biološko razgradljive naravne biopolimere.

● Vzpostavitev >8 dobavnih verig brez odpadkov in zagon >22 testnih izvedb z lokalnimi trgovci na drobno za uporabo večnamenskih oz. biorazgradljive embalaže.

 

SC4: Doseči >250.000 ljudi in aktivirati >2.000 državljanov

● Graditev na >16 prejšnjih projektih in se povezava z >20 pomembnimi pobudami na tem področju

● Vključitev > 2000 državljanov v > 115 čistilnih akcij obal in > 40 delavnic

● Sodelovanje pri >200 dogodkih in organizacjna >20 delavnic, 1 hekaton, >5 rezidenc, >40 seminarjev

● Prispevanje k >40 publikacijam, >5 izjavam za javnost, >8 kratkim filmom,

● Povezava s >15 ambasadorji, >20 lokalnimi oblikovalci javnega mnenja, >25 pobudami/projekti; skupno načrtovanje >10 dogodkov združevanja

 

SC5: razširiti in posnemati inovacije zero-waste na približno 70 drugih lokacijah

 ● Razširiti naših 12 razvitih in >8 rešitev brez odpadkov v dodatnih 33 regijah po svetu.

 ● Razdelitev 500.000 € kot kaskadno financiranje za >5 povezanih regij v 2 odprtih razpisih za financiranje in preobrazbo >35 plastičnih podjetnikov.

● Soustvarjanje >9 internih poslovnih načrtov in lansiranje izdelkov brez odpadkov v >22 trgovinah.

 ● Vzpostavitev sredozemske pospeševalne mreže v sodelovanju z drugimi misijami.

● Povezava  z >5 investitorji tveganega kapitala in >50 drugimi programi financiranja, za omogočanje hitrejše replikacije in komercializacije.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta na Kemijskem inštitutu Uroša Novaka (uros.novak(at)ki.si ; tel: 040 526 314) ali na vodjo komuniciranja Vesno Kuralt (vesna.kuralt(at)ki.si ; tel: 031 456 789).

 

 

Edinstvena zgradba fosfolipaze C iz Listeria monocytogenes Listerioza je ena najsmrtonosnejših bolezni, katere…
Kemijski nadzor delovanja človeških celic igra pomembno vlogo pri zasnovi novih genskih in celičnih terapij, saj omogoča…
Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava