Nova metoda vpogleda v delovanje organskih katodnih materialov

Organski katodni materiali so zaradi delovanja v različnih akumulatorskih sistemih kot so litijevi, natrijevi in magnezijevi akumulatorji ter možnosti priprave iz cenovno in okoljsko dostopnih surovin, eden izmed možnih okolju prijaznejših akumulatorskih sistemov prihodnosti. V dosedanjih raziskavah teh materialov, je bila ena izmed težav pomanjkanje karakterizacijskih tehnik, ki bi nam omogočale spremljanje sprememb med elektrokemijskim delovanjem. S pomočjo financiranja s strani podjetja Honda R&D Europe in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija ter kombinacijo znanja različnih odsekov Kemijskega Inštituta so raziskovalci razvili novo tehniko spremljanja sprememb v katodnih materialih s pomočjo infrardeče spektroskopije.

Metodo so razvili za razlago mehanizma delovanja poli(antrakinonil) sulfida v Li in Mg akumulatorjih. V obeh sistemih so s pomočjo IR spektroskopije opazili redukcijo karbonilne vezi med praznjenjem akumulatorja. Rezultate IR spektroskopije so potrdili s pomočjo izračunov teoretičnih spektrov in sintezo modelnih spojin. Nova metoda ponuja močno orodje za raziskavo novih organskih materialov ter tudi študijo degradacijskih procesov v katodnih materialih. Potrjen mehanizem delovanja organske katode v Mg akumulatorju dodatno odpira polje raziskav Mg‒organskih akumulatorjev, kjer že več kot pet let uspešno sodelujejo s podjetjem Honda R&D Europe.

Delo je plod sodelovanja med različnimi odseki na Kemijskem inštitutu in je dober pokazatelj, da je tudi z izključno domačim znanjem mogoče prodreti v tako visoko rangirane revije.

Članek je objavljen v reviji Nature Communications, avtorji raziskave pa so: dr. Alen Vizintin, dr. Jan Bitenc, Anja Kopač Lautar, dr. Klemen Pirnat, prof. dr. Jože Grdadolnik, dr. Jernej Stare in prof. dr. Robert Dominko, vsi iz Kemijskega inštituta Ljubljana ter Anna Randon-Vitanova iz podjetja  Honda R&D Europe.

Povezava: https://www.nature.com/articles/s41467-018-03114-1

 

 

Stekla iz kovinsko-organskih materialov

Raziskovalca z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo (D09) sta sodelovala pri študiji nove...

Ljubljana, 13.03.2018
Nova metoda vpogleda v delovanje organskih katodnih materialov

Organski katodni materiali so zaradi delovanja v različnih akumulatorskih sistemih kot so litijevi,...

Ljubljana, 15.02.2018
O fononih in povečanju vodnega pretoka v ogljikovih nanocevkah

Fascinantna fizika transporta vode skozi ogljikove nanocevke je vzbudila številne študije, ki...

Ljubljana, 11.12.2017
Odkritje raziskovalcev Kemijskega inštituta o izboljšanju imunskega odziva s kratkimi fragmenti DNK, ki nastanejo z razgraditvijo dvoverižne DNK

Raziskovalke in raziskovalci Odseka za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta, so...

Ljubljana, 24.05.2017
Štirivijačna strukturna družina, v katero se zvijejo z AGCGA bogati oligonukleotidi iz regulacijskih regij DNK

Strukturne študije z uporabo tehnik NMR so pokazale, da se DNK oligonukleotidi, ki vsebujejo AGCGA...

Ljubljana, 23.05.2017