Nov Ir-Ru elektrokatalizator za trajnostno elektrolizo vode

Prehod na obnovljive vire energije preko vodikovih tehnologij vključuje elektrolizo vode. Elektrolizerji s protonsko prepustno polimerno membrano predstavljajo visoko učinkovito, odzivno, dinamično in priročno rešitev za shranjevanje presežnih količin električne energije v obliki vodika za pokritje vrzeli med proizvodnjo obnovljive energije (sonce in veter) in povpraševanjem omrežja v različnih časovnih obdobjih (dan/noč oz poletje/zima).

V članku je predstavljen nov katalizator na osnovi iridija in rutenija za reakcijo razvoja kisika, ki je neizogibna protireakcija pri elektrokemijski tvorbi vodika. Test v elektrodno membranskem sklopu je pokazal odlično aktivnost oziroma visoko tokovno gostoto (3 A cm−2 pri 1.8 V z > 80% entalpijskim izkoristkom) pri nizkem nanosu katalizatoja (0.34 mg cm−2). Z uporabo naše tehnike za zasledovanje raztapljanja kovin in naše sodobne elektronske presevne mikroskopije smo pokazali, da je ključni degradacijski mehanizem odtapljanje rutenija in iridija iz kristalne strukture nanodelcev. Delo je rezultat sodelovanja med tremi inštitutskimi odseki (D04, D10 and D13) in CNR – Institute for Advanced Energy Technologies “Nicola Giordano” of Messina, Italija.

Avtorji: Stefania Siracusano, Nejc Hodnik, Primož Jovanovič, Francisco Ruiz-Zepeda,  Martin Šala, Vincenzo Baglio, Antonino Salvatore Aricò

Revija: Nano Energy, http://www.elsevier.com/locate/issn/22112855 

Povezava na članek: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285517305529

Odkritje prenosa signalnih kompleksov iz rakavih celic s pomočjo zunajceličnih veziklov

Celice reagirajo na spremembe v okolju preko prenosa signalov, ki sprožijo procese, kot je npr....

Ljubljana, 24.01.2018
O fononih in povečanju vodnega pretoka v ogljikovih nanocevkah

Fascinantna fizika transporta vode skozi ogljikove nanocevke je vzbudila številne študije, ki...

Ljubljana, 11.12.2017
Proteinski origami - nova generacija umetnih bionanostruktur

Proteini predstavljajo najbolj kompleksne nanostrukture, ki v celicah opravljajo večino nalog...

Ljubljana, 24.11.2017
Nov Ir-Ru elektrokatalizator za trajnostno elektrolizo vode

Prehod na obnovljive vire energije preko vodikovih tehnologij vključuje elektrolizo vode....

Ljubljana, 27.09.2017
Stabilnost elektrokatalizatorjev na osnovi iridijevih spojin

Nanodelci na osnovi iridijevih spojin so eden od najobetavnejših elektrokatalizatorjev za uporabo v...

Ljubljana, 05.09.2017