O fononih in povečanju vodnega pretoka v ogljikovih nanocevkah

Fascinantna fizika transporta vode skozi ogljikove nanocevke je vzbudila številne študije, ki poročajo o pretokih večjih od napovedi kontinuumskih modelov. Ocena velikosti transporta vode skozi ogljikove nanocevke pa ostaja nerešen problem z rezultati različnih eksperimentov in računalniških simulacij, ki se razlikujejo za več kot tri rede velikosti. Raziskovalci Odseka za molekularno modeliranje so s sodelavci z univerze ETH Zürich s kombinacijo računsko intenzivne simulacije molekulske dinamike in računske dinamike tekočin ter z analitičnimi izračuni z uporabo fluktuirajoče hidrodinamike ponovno preučili učinke fononov v ogljikovih nanocevkah na pretok vode. Ugotovili so, da fononi sicer spodbudijo nihanje hitrosti vode s konstantno frekvenco, v skladu s predhodno objavljenimi rezultati. A novi rezultati kažejo na majhen vpliv fononskih lastnih nihanj na pretok vode. Raziskovalci ocenijo za velikostni red manjše povečanje difuzije, ki je povrhu tega še neodvisno od fononskih načinov. 

Povezava do članka: https://www.nature.com/articles/nnano.2017.234

Odkritje prenosa signalnih kompleksov iz rakavih celic s pomočjo zunajceličnih veziklov

Celice reagirajo na spremembe v okolju preko prenosa signalov, ki sprožijo procese, kot je npr....

Ljubljana, 24.01.2018
Raziskovalci Kemijskega inštituta koordinirali raziskavo, ki je pojasnila specifičnost in delovanje mikrobnih citolizinov

Rastlinski patogeni mikroorganizmi imajo pester nabor molekul za okužbo rastlin, ki jih uporabljajo...

Ljubljana, 15.12.2017
O fononih in povečanju vodnega pretoka v ogljikovih nanocevkah

Fascinantna fizika transporta vode skozi ogljikove nanocevke je vzbudila številne študije, ki...

Ljubljana, 11.12.2017
Proteinski origami - nova generacija umetnih bionanostruktur

Proteini predstavljajo najbolj kompleksne nanostrukture, ki v celicah opravljajo večino nalog...

Ljubljana, 24.11.2017
Nov Ir-Ru elektrokatalizator za trajnostno elektrolizo vode

Prehod na obnovljive vire energije preko vodikovih tehnologij vključuje elektrolizo vode....

Ljubljana, 27.09.2017