O fononih in povečanju vodnega pretoka v ogljikovih nanocevkah

Fascinantna fizika transporta vode skozi ogljikove nanocevke je vzbudila številne študije, ki poročajo o pretokih večjih od napovedi kontinuumskih modelov. Ocena velikosti transporta vode skozi ogljikove nanocevke pa ostaja nerešen problem z rezultati različnih eksperimentov in računalniških simulacij, ki se razlikujejo za več kot tri rede velikosti. Raziskovalci Odseka za molekularno modeliranje so s sodelavci z univerze ETH Zürich s kombinacijo računsko intenzivne simulacije molekulske dinamike in računske dinamike tekočin ter z analitičnimi izračuni z uporabo fluktuirajoče hidrodinamike ponovno preučili učinke fononov v ogljikovih nanocevkah na pretok vode. Ugotovili so, da fononi sicer spodbudijo nihanje hitrosti vode s konstantno frekvenco, v skladu s predhodno objavljenimi rezultati. A novi rezultati kažejo na majhen vpliv fononskih lastnih nihanj na pretok vode. Raziskovalci ocenijo za velikostni red manjše povečanje difuzije, ki je povrhu tega še neodvisno od fononskih načinov. 

Povezava do članka: https://www.nature.com/articles/nnano.2017.234

Nov katalitični mehanizem družine glikozid hidrolaz prikazan na avtolizinu E iz bakterije Staphylococcus aureus

Glikozidne hidrolaze (GH) so široko razširjeni encimi, ki imajo v naravi raznolike vloge; od...

Ljubljana, 16.04.2018
Stekla iz kovinsko-organskih materialov

Raziskovalca z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo (D09) sta sodelovala pri študiji nove...

Ljubljana, 13.03.2018
Nova metoda vpogleda v delovanje organskih katodnih materialov

Organski katodni materiali so zaradi delovanja v različnih akumulatorskih sistemih kot so litijevi,...

Ljubljana, 15.02.2018
Odkritje prenosa signalnih kompleksov iz rakavih celic s pomočjo zunajceličnih veziklov

Celice reagirajo na spremembe v okolju preko prenosa signalov, ki sprožijo procese, kot je npr....

Ljubljana, 24.01.2018
O fononih in povečanju vodnega pretoka v ogljikovih nanocevkah

Fascinantna fizika transporta vode skozi ogljikove nanocevke je vzbudila številne študije, ki...

Ljubljana, 11.12.2017