Stekla iz kovinsko-organskih materialov

Raziskovalca z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo (D09) sta sodelovala pri študiji nove vrste stekel, ki jih sestavljajo kovinski centri in organski ligandi. Ta stekla so ob oksidnih, kovinskih in organskih steklih četrta vrsta stekel, prva nova vrsta, ki je bila odkrita po letu 1960. Zmožnost izdelave kovinsko-organskih stekel pomeni, da lahko kovinsko-organske materiale z izjemnimi lastnostmi pripravimo tudi kot trdne, prozorne plasti in jih tako precej lažje uporabimo v napravah kot polikristaliničen prah.

V raziskavi je skupina raziskovalcev preučevala kovinsko-organsko steklo, ki so ga pripravili iz kristaliničnega materiala ZIF-62. To je material, v katerem so cinkovi ioni med sabo povezani z imidazolatnimi in benzimidazolatnimi ligandi in ki po sami topologiji spominja na silikatne materiale in zeolite: tako kot so v silikatih atomi silicija obdani s po štirimi atomi kisika in tvorijo vezi Si-O-Si, so v ZIF-62  atomi cinka obdani s po štirimi(benz)imidazolatnimi ioni in tvorijo vezi Zn-(b)Im-Zn. ZIF-62 je izkazal doslej največjo zmožnost tvorjenja stekel med vsemi materiali. To pomeni, da ima ZIF-62 največje razmerje Tg/Tm, kjer je Tm temperatura taljenja kristalnega ZIF-62 in Tg temperatura prehoda stekla v talino.

Dr. Andraž Krajnc in prof. dr. Gregor Mali  sta pri raziskavi sodelovala z NMR analizo kristalnih in steklastih materialov, natančneje, preučevala sta razporeditev ligandov Im in bIm v materialih. Članek, ki opisuje izsledke raziskave, je bil objavljen v reviji Science Advances združenja AAAS.


Celoten članek si lahko preberete na http://advances.sciencemag.org/content/4/3/eaao6827 

Odkritje prenosa signalnih kompleksov iz rakavih celic s pomočjo zunajceličnih veziklov

Celice reagirajo na spremembe v okolju preko prenosa signalov, ki sprožijo procese, kot je npr....

Ljubljana, 24.01.2018
Raziskovalci Kemijskega inštituta koordinirali raziskavo, ki je pojasnila specifičnost in delovanje mikrobnih citolizinov

Rastlinski patogeni mikroorganizmi imajo pester nabor molekul za okužbo rastlin, ki jih uporabljajo...

Ljubljana, 15.12.2017
O fononih in povečanju vodnega pretoka v ogljikovih nanocevkah

Fascinantna fizika transporta vode skozi ogljikove nanocevke je vzbudila številne študije, ki...

Ljubljana, 11.12.2017
Proteinski origami - nova generacija umetnih bionanostruktur

Proteini predstavljajo najbolj kompleksne nanostrukture, ki v celicah opravljajo večino nalog...

Ljubljana, 24.11.2017
Nov Ir-Ru elektrokatalizator za trajnostno elektrolizo vode

Prehod na obnovljive vire energije preko vodikovih tehnologij vključuje elektrolizo vode....

Ljubljana, 27.09.2017