Kaj nam spektroskopija z jedrsko magnetno resonanco lahko pove o zgradbi trdnih snovi?

Ponedeljek, 4. junij 2018 ob 13.00

»Kaj nam spektroskopija z jedrsko magnetno resonanco lahko pove o zgradbi trdnih snovi?«,

znanstveno predavanje lanskoletnega dobitnika Preglove nagrade za izjemne dosežke; prof. dr. Gregor Mali -  Kemijski inštitut

Poznavanje zgradbe snovi na atomskem nivoju je zelo pomembno za razumevanje delovanja materialov. Pri določanju zgradbe si poleg z že uveljavljenimi uklonskimi tehnikami vse bolj pomagamo tudi s spektroskopskimi metodami in kemijskim modeliranjem. Med spektroskopskimi metodami je najbrž najmočnejša spektroskopija z jedrsko magnetno resonanco (NMR spektroskopija). Gre za metodo, ki atomska jedra z magnetnimi dipolnimi in električnimi kvadrupolnimi momenti uporablja kot drobne sonde za detekcijo lokalnih magnetnih in električnih polj. Prek detekcije teh polj z NMR spektroskopijo dobimo vpogled v lokalno zgradbo, pa tudi v procese in dinamiko v materialih, in to ne glede na to, ali materiali izkazujejo red dolgega dosega ali ne, torej ne glede na to, ali so materiali kristalinični ali amorfni, trdni ali mehki. V predavanju bom najprej predstavil osnove NMR meritev v trdnih snoveh in idejo NMR kristalografije, nato pa bom govorili še o uporabi NMR spektroskopije pri raziskavah kompleksnih kovinsko-organskih poroznih materialov.

Velika predavalnica.

Vabilo

Kako se izogniti pastem pri prenosu znanja v prakso

Ljubljana, 13. 6. 2018 - V okviru Tedna Kemijskega inštituta je potekala okrogla miza,  ki se...

Ljubljana, 13.06.2018
Znanost kot steber gospodarskega razvoja Slovenije

V okviru Tedna Kemijskega inštituta je 6. 6. potekala razprava o vlogi in pomenu znanosti kot...

Ljubljana, 07.06.2018
Izr. prof. dr. Mojca Benčina in prof. dr. Gvido Bratina sta dobitnika prestižne Preglove nagrade za izjemne dosežke v letu 2018. Perspektivna mlada raziskovalka Vesna Štih pa je prejemnica doktorske štipendije Janka Jamnika

Ljubljana, 5. junij 2018 –  Častni govorec in gost podelitve letošnjega ključnega osrednjega...

Ljubljana, 06.06.2018
Pričetek projekta Noč ima svojo moč v okviru Noči raziskovalcev

Ljubljana, 30. 5. 2018 Konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«,...

Ljubljana, 31.05.2018
3. teden Kemijskega inštituta

Spoštovani, letos organiziramo že tretji teden Kemijskega inštituta, ki bo potekal od 4. do 8....

Ljubljana, 29.05.2018