Predstavitev knjige KEMOMETRIJA avtorja Jureta Zupana

 

17. februarja 2010 smo na Kemijskem inštitutu predstavili znanstveno delo KEMOMETRIJA in obdelava eksperimentalnih podatkov, prof. dr. Jureta Zupana, znanstvenega svetnika na Kemijskem inštitutu. Na predstavitvi so sodelovali: direktor Kemijskega inštituta Janko Jamnik z uvodno besedo, avtor knjige Jure Zupan, ki je izčrpno predstavil znanstveno monografijo, zatem pa še akademik Niko Grafenauer in filozof ter vodja raziskovalnih programov Inštituta Nove revije, Dean Komel. Zadnja dva sta predstavila svoj pogled na problem slovenščine v slovenskem raziskovalnem prostoru.

 

Pomen izida te knjige za Slovenijo je dvojen:

 

1. Kemijski inštitut želi pokazati, da so njegovi raziskovalci, podobno kot na mednarodnem prizorišču, povezani in aktivni tudi v slovenskem raziskovalnem prostoru. Naši javnosti želijo ponuditi dela v slovenskem jeziku, saj s tem bogatijo in širijo ne samo vrhunsko znanje, ampak tudi slovensko izrazoslovje in zavest, kaj in koliko Slovenci tudi s tega vidika zmoremo v posameznih znanstvenih disciplinah.

 

2. Slovenskemu gospodarstvu želi Kemijski inštitut s takimi izdajami predstaviti pomembna in zahtevna raziskovalna področja, skupaj s primeri uporabe znanstvenih dognanj, tako da se lahko vrhunsko znanje na razumljiv način prenese v domačo prakso. V monografiji so obdelana med drugimi tudi področja, ki doslej v slovenščini še niso bila tako celostno predstavljena.

 

Prof. Zupan je samostojno in s sodelavci kot avtor ali kot urednik do sedaj objavil dvanajst knjig. Najuspešnejša med njimi, Neural Networks in Chemistry, ki jo je napisal skupaj z Johannom Gasteigerjem, je bila prevedena tudi v kitajščino in japonščino.

 

 

Predstavitvena zgibanka

 

Nekaj utrinkov s predstavitve:

 

 

 

 

 

 

Foto: Jernej Stare

Brigita Pirc

 

Predstavitev projekta prof. Romana Jerale, ERC Advanced Grant 2017

Ljubljana, 9. 4. 2018 - na Kemijskem inštitutu je potekala predstavitev raziskovalnega projekta, za...

Ljubljana, 09.04.2018
Doktorska štipendija Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved

Doktorska štipendija Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s...

Ljubljana, 05.04.2018
Vztrajno in predano krepimo vlogo žensk v znanosti in družbi

V petek, 30. marca 2018, smo na Kemijskem inštitutu v duhu meseca marca pripravili dogodek posvečen...

Ljubljana, 03.04.2018
Dr. Tina Lebar, prejemnica zlatega znaka Jožefa Stefana

Na 26. dnevih Jožefa Stefana so včeraj podelili nagrade zlati znak Jožefa Stefana za leto 2018. Med...

Ljubljana, 22.03.2018
Priložnosti za sodelovanje in sinergije med raziskovalnimi in inovacijskimi strategijami za pametno specializacijo (RIS3) in KIC za podnebje v okviru Regionalne inovacijske sheme (EIT-RIS)

Včeraj, 20.3.2018, so se na Kemijskem inštitutu zbrali ključni deležniki iz mnogih evropskih...

Ljubljana, 21.03.2018