Skip to main content

O inštitutu

Ime in priimek Vloga Prostor Telefon
Strokovno osebje D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 269
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 311
Tehnično osebje Skupne službe +386 1 4760 355
Raziskovalke in raziskovalci, Direktor D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Skupne službe +386 1 4760 210, 261
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 536
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 204
Tehnično osebje Skupne službe +386 1 4760 352
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 285
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 443
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 262
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 386
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 322
Strokovno osebje D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 334
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 319
Strokovno osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 529
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 383
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 369
Tehnično osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 328
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 392
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 298
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 286
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 536
Projektna pisarna Skupne službe +386 1 4760 342
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 428
Projektna pisarna Skupne službe +386 1 4760 497
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v sekretariatu +386 1 4760 347
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 298
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 218
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 318
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Skupne službe Sodelavci in sodelavke v knjižnici +386 1 4760 548
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 267
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 362
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 514,555
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 388
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov
Skupne službe, Skupne službe Bibliometrični kazalniki KI, Vodja Službe za varnost in zdravje pri delu +386 1 4760 302
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 511
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 214
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Skupne službe Kadrovska služba +386 1 4760 544
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 220
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 331
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 511
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 441
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 305
Vodja odseka, Raziskovalke in raziskovalci, Član, Podpredsednik D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo, Znanstveni svet, Znanstveni svet +386 1 4760 320
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 252
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 510
Skupne službe Pisarna za spremljanje mednarodnih projektov
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 265
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 409
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 431
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 344
Strokovno osebje, Strokovno osebje, Kontrola kakovosti (QC) D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik, L16 Center za validacijske tehnologije in analit
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 333
Skupne službe Sodelavci in sodelavke v knjižnici +386 1 4760 303
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 530
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Član D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko, Znanstveni svet +386 1 4760 314
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 361
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 540
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 285
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 393
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 394
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 535
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v sekretariatu +386 1 4760 347
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka D04 Odsek za analizno kemijo, D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 230
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 547
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 537
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 537
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 373
Projektna pisarna Skupne službe +386 1 4760 297
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 542
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Vodja službe za odnose z javnostmi Skupne službe +386 1 4760 478
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 515
Strokovno osebje D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 308
Strokovno osebje D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 326
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja +386 1 4760 465
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 533
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 218
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 331
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 211
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka, Član, Predsednik D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo, D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo, Znanstveni svet, Znanstveni svet +386 1 4760 335
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 283
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov +386 1 4760 440
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 351
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 351
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 521
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 431
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi, Skrbnik elektronskega mikroskopa D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo, D10 Odsek za kemijo materialo +386 1 4760 316,411
Koordinatorke in koordinatorji projektov Skupne službe +386 1 4760 299
Skupne službe Pisarna za spremljanje mednarodnih projektov 528
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 271
Tehnično osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 293
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 264
Raziskovalke in raziskovalci, Skrbnik elektronskega mikroskopa D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 427
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 291
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja +386 1 4760 465
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 416
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 284
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 511
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 273
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 373
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 319
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Vodja plana in analiz Skupne službe +386 1 4760 385
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 507
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 298
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 311
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 205
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 545
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 396
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 311
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 286
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 289
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 262
Strokovno osebje D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 313
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme 031517494
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 266
Projektna pisarna Skupne službe +386 1 4760 489
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 384
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 204
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja +386 1 4760 465
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 431
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v sekretariatu +386 1 4760 256
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 212
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 389
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 505
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 281
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 392
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 333
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi, Vodja zagotavljanja kakovosti (QA) D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik, Skupne službe, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 518
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 308
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 397
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 412
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 393
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 227
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 414
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 309
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 377
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 436
Sodelavka v planu in analizah Skupne službe +386 1 4760 454
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 258
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija, Član D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko, Znanstveni svet +386 1 4760 484
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 305
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 214
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 383
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 224
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 364
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 438
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 459
Skupne službe Kadrovska služba +386 1 4760 213
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 511
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 521
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov +386 1 4760 512
Strokovno osebje D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 486
Tehnično osebje D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 234
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 274,435,408
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 283
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 410
Vodja odseka, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D01 Teoretični odsek, D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 253
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 416
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Strokovno osebje D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 259
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 445
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 408
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 214
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 467
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 221
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 545
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 431
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov +386 1 4760 276
Tehnično osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 330
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 205
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 511
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 408
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 421
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 480
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 373
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 374
Strokovno osebje D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 505
Vodja računovodstva Skupne službe +386 1 4760 340
Strokovno osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 307
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 376
Strokovno osebje D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Skupne službe Pisarna za spremljanje mednarodnih projektov +386 1 4760 419
Vodja investicij Skupne služne +386 1 4760 324
Vodja IKT Skupne službe +386 1 4760 452
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 480
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 429
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 520
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik
Pomočnik direktorja za ekonomsko finančne zadeve Skupne službe +386 1 4760 346
Vodja tehnične službe Skupne službe +386 1 4760 229
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 237
Odnosi z javnostmi Skupne službe +386 1 4760 225
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 430
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 319
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 212
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka, Član D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, Znanstveni svet +386 1 4760 353
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 240
Strokovno osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 307
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 372
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 285
Sodelavke in sodelavci v sekretariatu Skupne službe 301
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 284
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 538
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 277
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 394
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija, Član D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje, Znanstveni svet +386 1 4760 370
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 547
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 212
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 526
Tehnično osebje D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 354
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 269
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Skupne službe Pisarna za spremljanje mednarodnih projektov +386 1 4760 419
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 424
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Vodja kadrovske službe Skupne službe +386 1 4760 435
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 215
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 539
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje 468
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 455
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 316
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 515
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 277
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 466
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 317
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko
Koordinatorke in koordinatorji projektov Skupne službe +386 1 4760 299
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 474, 417
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 408
Tehnično osebje D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 209
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 223
Tehnično osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 330
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 471
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 218
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v sekretariatu +386 1 4760 403
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 421
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 438
Strokovno osebje D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 218
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 539
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 431
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 425
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 446
Tehnično osebje, Tehnično osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov +386 1 4760 375
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 446
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 379
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 338
Pomočnica direktorja za splošne zadeve Skupne službe +386 1 4760 444
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 480
Strokovno osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 374
Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 234
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 267
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 254
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 374
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Strokovno osebje D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 326
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 397
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 285
Vodja Projektne pisarne Skupne službe +386 1 4760 498
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 507
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 505
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 510
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 442
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v sekretariatu +386 1 4760 210
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 257
Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 232
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov +386 1 4760 337
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 288
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 441
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 424
Tehnično osebje Skupne službe +386 1 4760 349
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 424
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 515
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 319
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 285
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 397
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 341,265
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 315
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka, Član, Vodja laboratorija D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Znanstveni svet, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 371
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo, D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 203
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 222
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 433
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 249
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 374
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 345
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Vodja pisarne za prenos znanja Skupne službe +386 1 4760 226
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci, Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 279
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko
Skupne službe Pisarna za spremljanje mednarodnih projektov +386 1 4760 532
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava