Skip to main content

O inštitutu

Gradiva

Pisarna za prenos znanja je izdala dve publikaciji, ki industriji in javnosti ponudita informacije o raziskovalnih zmožnostih Kemijskega inštituta in preteklih dosežkih pri komercializaciji naših znanj.

Brošura za gospodarstvo poda pregled nad našimi aktivnostmi in ima vlogo vložne mape, v kateri so kratki opisi naših tehnologij. Opise pripravlja Pisarna za prenos znanja ob vsaki oddaji nove patentne prijave.

Povezava do brošure

 

Priročnik za raziskovalce je namenjen predvsem raziskovalcem, da v strnjeni obliki pridobijo ključne informacije v zvezi s postopkom zaščite intelektualne lastnine in možnostih trženja.

Povezava do priročnika

 

Promocijska brošura »Centra za tehnologije genske in celične terapije'', preko katerega bo Kemijski inštitut prenašal znanje ustvarjeno na področju razumevanja mehanizmov nastanka bolezni in razvoju tehnologij za gensko in celično terapijo do pacientov.

Povezava do brošure: Center za tehnologije genske in celične terapije

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava