Skip to main content

O inštitutu

Projekt KTT

Pisarna za prenos znanja je vključena v Konzorcij za prenos tehnologij iz javno-raziskovalnih organizacij v gospodarstvo (KTT). Projekt zagotavlja osnovno financiranje aktivnosti Pisarne, vanj pa so vključene vse slovenske javno-raziskovalne organizacije.

Namen KTT projekta je, da postanejo že razvite tehnologije širši javnosti in gospodarskim subjektom bolj dostopne, torej, da se podrobneje predstavi dejavnosti prenosa znanja in tehnologij, aktivnosti konzorcija in partnerjev, združi vse deležnike pri procesu prenosa znanja in tehnologij in ponudi skupen pregled ponudbe slovenskih JRO za podjetja.

V šest-letnem obdobju do leta 2022 bo Pisarna za prenos znanja Kemijskega inštituta:

  • pripravila navodila z opisom postopkov zahtevanih za prepoznavanje inovacij in vpeljala mehanizme, ki prepoznavajo inovacije – postavitev sistema inovacijskega skavta (raziskovalci iz raziskovalnih odsekov, katerih cilj je povezovanje raziskovalcev in Pisarne za prenos znanja);
  • skrbela za portfelj patentov– vzdrževanje, fazno odločanje, opuščanje;
  • vrednotila intelektualno lastnino;
  • izvajala postopke prevzema intelektualne lastnine;
  • po potrebi prilagodila pravilnik o ravnanju z intelektualno lastnino;
  • izmenjavala izkušnje in predstavljala dobre prakse konzorcijskim partnerjem;
  • izobraževala zaposlene o upravljanju z intelektualno lastnino – delavnice, seminarji;
  • izobraževala zaposlene v Pisarni za prenos znanja in nadgrajevala strokovne kompetence o področju prenosa znanja – delavnice, seminarji;
  • izdelala priročnik o procesih povezanih s prenosom znanja na inštitutu;

Več o projektu na spletni strani: jro-ktt.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava