Skip to main content

O inštitutu

Forum40

Na Kemijskem Inštitutu smo marca 2016 začeli s sklopom predavanj imenovanim Forum40, na katerem se vsak mesec predstavi po en odsek. Namen foruma je druženje mladih, spoznavanje raziskovalnega dela ki se izvaja na Kemijskem inštitutu, predvsem pa pospeševanje medoddelčnega sodelovanja na inštitutu. Mlajši raziskovalci v približno 40 minutah predstavijo svoje delo, sledi 20 minut vprašanj in razprave.

Forum vodi dr. Petar Djinović z odseka za okoljske vede in inženirstvo.
 
Želiš predavat na forumu? Nič lažjega. Kontaktiraj me na 01 4760491 ali petar.djinovic(at)ki.si

Seznam predavanj Forum40

Vabilo Povezava: https://ki-ljubljana.webex.com/ki-ljubljana/j.php?MTID=mf6a8488319074e9568c4c405968929a9 Meeting…
Naslov predavanja: Nano-inženiring boljšega in cenejšega katalizatorja za gorivne celice s protonsko izmenjevalno…
Naslov predavanja: Porozni polimeri, pripravljeni s polimerizacijo z odpiranjem obroča v emulzijah Porous polymers…
Naslov: Modifikacija sistema CRISPR/Cas za namene večjega urejanja genoma Vabilo Meeting link: https://ki-si.w…
Naslov predavanja: Razvoj Zeolitno imidazolnih (ZIF) adsorbentov za shranjevanje energije Vabilo Meeting link: …
Naslov predavanja: Opazovanje gibanja molekul z NMR Vabilo Link:…
Naslov predavanja: Biorefinery concept: waste biomass fractionation to biobased platform chemicals and their selective…
Naslov predavanja: Slikanje nanodelcev v bioloških vzorcih z Single Particle LA-ICP-MS Vabilo WEBEX:…
Naslov predavanja: In silico toxicology: development and application of QSAR models Vabilo
Naslov predavanja: Cryo-electron microscopy as an excellent tool for high-resolution structure determination of large…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava