Skip to main content

O inštitutu

Forum40

Na Kemijskem Inštitutu smo marca 2016 začeli s sklopom predavanj imenovanim Forum40, na katerem se vsak mesec predstavi po en odsek. Namen foruma je druženje mladih, spoznavanje raziskovalnega dela ki se izvaja na Kemijskem inštitutu, predvsem pa pospeševanje medoddelčnega sodelovanja na inštitutu. Mlajši raziskovalci v približno 40 minutah predstavijo svoje delo, sledi 20 minut vprašanj in razprave.

Forum vodi dr. Petar Djinović z odseka za okoljske vede in inženirstvo.
 
Želiš predavat na forumu? Nič lažjega. Kontaktiraj me na 01 4760491 ali petar.djinovic(at)ki.si

Seznam predavanj Forum40

Naslov predavanja: Mehanizem interakcije NLP proteinov z lipidno membrano Vabilo Foto galerija
Naslov predavanja: Innate immune recognition of bacterial flagellin -molecular mechanisms Vabilo Foto galerija
Naslov predavanja: Katalizatorji kovin prehoda modificirani z alkalijami v reakciji selektivne katalitske oksidacije…
Naslov predavanja: Valorizacija lignocelulozne biomase s katalitsko hidro(deoksi)genacijo Vabilo Foto galerija
Naslov predavanja: Strukturne študije nenavadnih struktur DNA Vabilo Foto galerija
Naslov predavanja: Sklopitev variacij orientacijskega reda in gostote/koncentracije v talinah polimernih verig Invitat…
Naslov predavanja: Strukturne študije propargilaminsko inhibirane monoaminske oksidaze A Invitation
Invitation
Invitation
Online gallery Invitation
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava