PLOTINA: Promoting Gender Balance and Inclustion in Research, Innovation and Training

Cilj projekta:

ustvariti pogoje, v katerih bodo lahko sodelujoče raziskovalne organizacije razvile, implementirale in ovrednotile načrte za enakost spolov (Gender Equality Plans), ki bodo doprinesli k spremembam v delovnem okolju, da bomo imeli ženske in moški enake možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov, ciljev in potreb v raziskavah in znanosti.

Tukaj so na voljo vsa odprto dostopna orodja in dokumenti projekta.

Projektni konzorcij:

  • University of Bologna (Italija) - koordinatorji,
  • Kemijski inštitut (Slovenija),
  • University of Warwick (Velika Britanija),
  • Mondragon Unibertsitatea (Španija),
  • Instituto Superior de Economia e Gestao (Portugalska),
  • Ozyegin Universitesi (Turčija),
  • Zentrum fur Soziale Innovation GMBH (Avstrija),
  • Jump Forum (Belgija),
  • Centro Studi Progetto Donna e Diversity MGMT (Italija) in
  • Elhuyar-Zubize SL (Španija).

Projektna skupina Kemijskega inštituta:

Jasmina Štiftar, Katarina Mušič, doc. dr. Franci Merzel, izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde, prof. dr. Nataša Zabukovec Logar, Nina Pohleven, Nina Bitenc

Izpostavljamo

Projekt PLOTINA je financiran s strani EU programa Obzorje 2020 za raziskave in inovacije (pogodba o sofinanciranju št. 666008). Evropska Komisija ni odgovorna za informacije, ki jih vsebuje ta publikacija in njihovo nadaljno uporabo, ter predstavljajo stališče izvajalcev projekta.