Skip to main content

Odseki

Izbor in priprava dosjeja potencialno nevrotoksične kemikalije z uporabo in-silico metod za namen izvajanja evropske kemijske zakonodaje REACH

Šifra projekta: V1-1914.

Obdobje trajanja projekta: 1.11.2019 - 31.10.2020

Vodja projekta: doc. dr. Marjan Vračko

 

1. Vsebinski opis projekta

Namen tega projekta je predstaviti nabor spojin, ki jih predlagamo za testiranje in ki predstavljajo veliko zaskrbljenost za zdravje zaradi učinkov na živčni sistem (so nevrotoksične). Iz tega nabora bomo izbrali eno spojino in zanjo pripravili dosje, ki jo bo uvrščal v skupino XV, to je v skupino spojin, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC z ekvivalentnimi učinki). Na podlagi dosjeja se bo snov lahko vključila na kandidatno listo snovi v skladu z Uredbo REACH, oziroma se bodo pripravili ukrepi za zmanjševanje tveganja za zdravje človeka.

 

2. Sodelujoče organizacije:

    Kemijski inštitut

    UL, Fakulteta za farmacijo

    BiSafe, poslovno svetovanje d.o.o.

   

 

3. Osnovni podatki glede financiranja

Projekt financirata ARRS v vrednosti 5000,00 EVR in Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije v vrednosti 5000,00 EVR.

 

4. Sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS

V projektni skupini sodelujejo:

Doc.dr. Marjan Vračko – 15991: https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=7&page=1&count=6&id=9163&slng=slv&search_term=vra%c4%8dko&order_by=

prof.dr. Marija Sollner Dolenc – 08519: https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=rsrSearch&opt=2&subopt=3&code1=rsr&code2=nameadvanced&search_term=name=marija%20sollner%20dolenc%20and%20sci=%20and%20fil=%20and%20sub=%20and%20type=%20and%20stat=%20and%20edulevl=

Mark Stanojević – 29324: https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=mark stanojević

 

 

5. Faze projekta in njihova realizacija

Program dela vsebuje štiri glavne naloge:

  1. postavitev nabora spojin,
  2. ureditev toksikološkega profila spojin,
  3. izbor kandidatov (enega dopet) s pregledom in primerjavo obstoječih podatkov (navzkrižno branje)
  4. predstavitev dosjeja za izbranega kandidata.

Izvedeni sta točka 1 in 3. Izbran je nabor topil (320 spojin) in narejen je njihov toksikološki profil.

 

6. Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta.

Referenc še ni.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava